Syarat-Syarat Wajib Zakat Di Malaysia

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Zakat bermaksud ‘pembersihan’ atau ‘pemurnian’ harta yang dimiliki oleh umat Islam. Ia juga bermaksud ‘menambah’ atau ‘menyuburkan’ harta yang dimiliki oleh umat Islam. Sebagai sebahagian daripada amalan Islam,  zakat mempunyai syarat-syarat wajib yang perlu dipenuhi oleh umat Islam yang ingin berzakat.

syarat syarat wajib zakat

Islam

Syarat wajib zakat yang pertama ialah Islam. Seseorang yang beragama Islam wajib berzakat. Ini kerana zakat merupakan satu amalan yang khusus untuk umat Islam sahaja dan ia merupakan satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Merdeka

Syarat wajib zakat yang kedua ialah merdeka. Seseorang itu haruslah bebas daripada perhambaan dan tidak bergantung kepada orang lain. Ini kerana zakat tidak boleh diberikan kepada hamba sahaya, walaupun hamba itu adalah seorang Muslim. Walaupun isu perhambaan mungkin tidak relevan pada zaman ini, namun syarat merdeka masih dianggap oleh para ulama sebagai salah satu syarat wajib untuk membayar zakat. 

Milik Sempurna

Syarat wajib zakat yang ketiga ialah milik sempurna. Seseorang itu haruslah memiliki harta yang cukup dan sempurna untuk dikeluarkan zakat. Ini kerana zakat tidak perlu dikeluarkan dari harta yang tidak cukup atau tidak sempurna. Dengan pemilikan yang sempurna, harta tersebut tidak tunduk kepada hak pihak lain. Pemiliknya dapat menguruskan harta tersebut dengan bebas dan keuntungan daripadanya juga menjadi milik pemilik itu.Harta yang tidak mempunyai pemilik tertentu atau dimiliki oleh umum seperti tanah wakaf, harta baitulmal, dan sebagainya tidak wajib dizakatkan.

Cukup Nisab

Syarat wajib zakat yang keempat ialah cukup nisab. Seseorang itu haruslah memiliki harta yang melebihi nisab untuk wajib berzakat. Nisab ialah jumlah harta yang ditetapkan oleh syarak untuk dikeluarkan zakat. Jika harta yang dimiliki tidak mencapai nisab, maka tidak perlu dikeluarkan zakat.

Istilah “illah” merujuk kepada sifat atau ciri-ciri yang sama di antara satu jenis harta dengan jenis yang lain. Semua jenis harta yang mempunyai sifat atau ciri-ciri yang sama dengan emas, seperti memiliki nilai, boleh dijual dan dibeli, akan dicampurkan bersama untuk tujuan pengiraan zakat. Ini bermakna, jumlah simpanan di Tabung Haji, wang simpanan di bank-bank, jongkong/dinar emas, dan jenis harta yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan emas, akan digabungkan bagi mencukupkan nisab sebanyak 20 mithqal, iaitu nilai harta atau simpanan bersamaan dengan 85 gram emas. Dalam pengiraan zakat, semua jenis harta tersebut akan dianggap sebagai satu kesatuan untuk menentukan jumlah zakat yang perlu dibayar oleh seseorang.

Cukup Haul

Syarat wajib zakat yang kelima ialah cukup haul. Haul ialah jangka masa satu tahun atau 12 bulan tahun Hijrah (354 hari) yang dimulai dari tarikh seseorang itu menjadi pemilik harta yang melebihi nisab. Jika haul belum mencapai satu tahun, maka tidak perlu dikeluarkan zakat.

Berkembang (Al-Nama)

Syarat wajib zakat yang keenam ialah berkembang (Al-Nama). Ertinya, harta yang dimiliki haruslah meningkat seiring dengan perjalanan waktu. Contohnya, harta simpanan seperti emas atau perak yang disimpan untuk masa depan, jika harta tersebut tidak berkembang, maka tidak perlu dikeluarkan zakat.

Terdapat 2 jenis harta zakat:

  1. Bentuk harta zakat yang berkembang secara hakiki – 

   • Binatang ternakan berkaki empat seperti unta, lembu, kerbau, kambing.
   • Hasil tanaman yang menjadi makanan asasi seperti padi, jagung dan seumpamanya.
   • Barang perniagaan yang berkembang dengan sebab berlaku transaksi urusniaga di pasaran.

  2. Harta zakat yang berkembang dengan sebab boleh diusahakan – 

  • Emas, perak, mata wang dan hasil galian seperti minyak, bijih timah, gas asli dan harta karun yang bernilai dan seumpamanya.
  • Tanaman, ternakan dan lain-lain harta yang diusahakan secara komersial. 

  Penutup

  Oleh itu, bayar zakat merupakan satu amalan yang sangat penting dalam Islam. Ia bukan sahaja dapat membersihkan harta, malah dapat membantu meringankan beban mereka yang memerlukan. Namun, sebelum berzakat, seseorang itu perlu memenuhi semua syarat-syarat wajib zakat yang telah ditetapkan oleh syarak. Sekiranya seseorang telah memenuhi semua syarat-syarat tersebut, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dalam melakukan amalan ini, umat Islam akan merasa lebih bertanggungjawab dan memiliki kesedaran sosial dalam membantu mereka yang memerlukan. Semoga kita semua dapat memahami dan mempraktikkan amalan zakat dengan sempurna, agar Allah SWT merahmati hidup kita dunia dan akhirat.

  Untuk membuat bayaran zakat fitrah online, sila tekan pautan ini.

  Kira & Tunaikan Zakat Selangor

  Online Mudah Pantas

  Rebat Cukai LHDN 100%

  Tunaikan Zakat
  Dengan Mudah

  Tunaikan Zakat Anda Dengan Mudah

  Maklum Balas Pengguna

  Kelebihan Membayar Zakat

  Ellipse 1

  Rebat Cukai
  Individu 100%

  Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

  logo_big

  Rebat Cukai
  Perniagaan 2.5%

  Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

  Ellipse 2

  Terus ke
  Lembaga Zakat Selangor

  Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

  Ellipse 3

  Agihan Terus
  Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

  Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

  Khidmat Taksiran Zakat

  Bayar Zakat
  Hidup Berkat

  Terdapat beberapa dalil yang merujuk kepada kewajipan berzakat. Allah SWT berfirman (maksudnya):

  “Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat
  dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat”
  [Surah An-Nur (ayat 56)]

  Pilih Jenis Zakat

  Kelebihan Membayar Zakat

  Rebat Cukai Pendapatan 100%

  Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

  Rebat Cukai Perniagaan 2.5%

  Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

  Terus ke Lembaga Zakat Selangor

  Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

  Agihan Terus Ke Asnaf Di Selangor

  Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf di Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor

  Pilih Jenis Zakat

  Zakat Pendapatan
  Rebat Cukai 100%
  Zakat KWSP
  Rebat Cukai 100%
  Zakat Fitrah
  Rebat Cukai 100%
  Zakat Emas
  Rebat Cukai 100%
  Zakat Pelaburan
  Rebat Cukai 100%
  Zakat Ternakan
  Rebat Cukai 2.5%
  Zakat Perniagaan
  Rebat Cukai 2.5%
  Zakat ASB
  Rebat Cukai 100%
  Zakat Emas Perhiasan
  Rebat Cukai 100%
  Zakat Saham
  Rebat Cukai 100%
  Zakat Tanaman
  Rebat Cukai 2.5%
  Qadha Zakat
  Rebat Cukai 100%
  Zakat Simpanan
  Rebat Cukai 100%
  Zakat Harta
  Rebat Cukai 100%
  Zakat Gratuiti
  Rebat Cukai 100%
  Zakat Takaful
  Rebat Cukai 100%
  Zakat Padi
  Rebat Cukai 2.5%
  Potongan Zakat Berjadual (PZB)
  Rebat Cukai Pendapatan
  100%(PCB ke PZB)

  Kira Zakat Fitrah

  NIAT MEMBAYAR ZAKAT FITRAH

  Inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diri saya / tanggungan saya / wakil pada tahun ini kerana ALLAH Ta’ala.

  Teruskan pembayaran zakat fitrah melalui Perbankan Online & FPX. 

  Qadha Zakat Fitrah

  Jumlah Minima: RM10

  RM

  Jumlah Minima:RM10

  Jumlah Maksima:RM30,000

  Category:

  Contoh Resit Zakat Yang Akan Anda Terima

  Untuk Kegunaan
  Rabat Cukai LHDN

  Tauliah Pelantikan

  Bersama kita tingkatkan hasil kutipan Lembaga Zakat Selangor.

  Kongsi bersama keluarga dan rakan. Bayar zakat secara online dengan mudah & pantas.

  Laporan Aktiviti & Agihan Lembaga Zakat Selangor

  Aduan & Maklum Balas

  Copyright 2024 © All Rights Reserved. bayarzakatmalaysia.my

  Copyright 2023 © All Rights Reserved.
  bayarzakatmalaysia.my