fbpx

Tunaikan Zakat Fitrah

Tunaikan Zakat Fitrah

Lebihkan Pembayaran Zakat Fitrah
Sekiranya Berkemampuan

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Fitrah yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakil untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Lebihkan Pembayaran
Zakat Fitrah
Sekiranya Berkemampuan

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Fitrah yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakil untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Fitrah yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakil untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

RM

ZAKAT FITRAH

Zakat Fitrah adalah kewajipan fardhu ain keatas setiap individu lelaki dan perempuan Muslim. Pembayaran Zakat Fitrah diperintah seawal tahun kedua Hijrah, tahun yang sama difardhukan berpuasa di bulan Ramadan. 

Kewajipan ini dilaksanakan untuk menyucikan jiwa mereka yang berpuasa daripada perbuatan yang sia-sia. Bayaran fitrah tersebut digunakan untuk membantu golongan fakir dan miskin dalam mencukupkan keperluan mereka menyambut Hari Raya.

Pengertian & Fatwa Zakat Fitrah

Maksud Zakat dari segi bahasa ialah bersih, suci dan subur. Pada awalnya Zakat Fitrah dikira mengikut segantang gandum ataupun beras, tetapi zaman ini telah dikiaskan kepada nilai mata wang yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri. 

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia telah bersidang pada 23 Oktober 2003 dan memutuskan bahawa hukum Zakat fitrah adalah wajib ke atas setiap orang Islam yang merdeka dan mampu menunaikan pada waktunya, termasuklah golongan tua dan muda, lelaki atau perempuan.

Syarat Wajib Zakat Fitrah

Orang Islam yang diwajibkan menunaikan Zakat Fitrah untuk diri sendiri dan keluarga atau tanggungannya ialah:

 • Islam dan merdeka, meliputi golongan berusia dan muda, lelaki dan perempuan dan berakal atau tidak.
 • Individu yang mempunyai harta, wang atau makanan lebih daripada keperluan sendiri atau keperluan tanggungannya untuk sehari siang dan malam Hari Raya.
 • Anak yang dilahirkan sebelum tenggelam matahari pada akhir bulan Ramadan dan hidup pada malamnya.
 • Individu yang meninggal dunia selepas tenggelam matahari akhir Ramadan.

Waktu Bayar Zakat Fitrah

Waktu bayar Zakat Fitrah terbahagi kepada 5 iaitu:

 • Waktu wajib: Apabila tenggelam matahari pada akhir Ramadan (malam Raya) sehingga terbit matahari pada 1 Syawal.
 • Waktu afdhal: Selepas solat Subuh pada akhir Ramadan sehingga sebelum solat sunat Aidilfitri.
 • Waktu sunat: Sepanjang bulan Ramadan.
 • Waktu makruh: Selepas solat sunat Aidilfitri sehingga sebelum tenggelam matahari 1 Syawal.
 • Waktu haram: Selepas tenggelam matahari 1 Syawal.

Niat Zakat Fitrah

 • Niat untuk diri sendiri:

Inilah wang sebanyak RM__ bagi menggantikan beras fitrah wajib ke atas diriku pada tahun ini kerana Allah Ta’ala.

 • Niat untuk diri sendiri dan tanggungan:

Inilah wang sebanyak RM__ bagi menggantikan beras fitrah wajib ke atas diriku dan tanggunganku pada tahun ini kerana Allah Ta’ala.

 • Niat bagi pihak:

Inilah wang sebanyak RM__ bagi menggantikan beras fitrah wajib ke atas pihak yang aku wakili ___ pada tahun ini kerana Allah Ta’ala.

Kadar Zakat Fitrah

Pembayaran Zakat Fitrah adalah berdasarkan makanan ruji sesebuah negeri, antaranya beras. Asal kadar Zakat Fitrah adalah satu gantang dan nilainya adalah 2.751kg.

Bagi negeri-negeri semenanjung, kadar Zakat Fitrah adalah mengikut harga yang ditetapkan oleh BERNAS (beras Super Tempatan Gred A). Kadar fitrahnya ialah satu gantang Baghdad, atau 2.6kg beras.

Bagi Sabah & Sarawak, kadar Zakat Fitrah adalah mengikut harga yang ditetapkan oleh BERNAS (Vietnam White). Kadar fitrahnya ialah satu gantang Baghdad, atau 2.7kg beras.

Fatwa Negeri atau Jawatankuasa Syariah akan memutuskan nilai harga beras menjelang Ramadan mengikut negeri dan jenis beras yang dimakan oleh penduduk. Nilai tersebut akan diputuskan dengan mengambil kira nilaian sebanyak segantang beras (hampir kepada 2.6kg).

Di Mana Zakat Fitrah Perlu Dibayar?

Zakat Fitrah wajib dibayar bergantung kepada di mana seseorang itu berada ketika waktu wajib Zakat fitrah bermula iaitu dari malam raya sehingga sebelum solat sunat Aidilfitri. Walau bagaimanapun, individu boleh mengawal sedikit masa pembayaran sama ada sehari atau dua hari sebagai langkah berjaga-jaga.

Oleh demikian, jika kita masih di tempat kerja dan belum pulang ke kampung halaman, lebih elok bagi individu tersebut untuk membayar berdekatan tempat kerjanya. Ini kerana sifat membayar ditempat kerja lebih yakin berbanding membayar di kampung yang masih dalam sangkaan.

Pembayaran awal juga boleh menyelesaikan ibadah zakat dengan sebaik mungkin dan bukan dalam keadaan tergopoh gapah, atau mungking berlaku situasi yang menyebabkan seseorang itu terlepas daripada membayar zakat fitrah pada waktu wajib.

Pembayaran Zakat Fitrah di Masjid

Sejumlah amil telah dilantik oleh Majlis Agama Islam untuk memudahkan pembayaran Zakat Fitrah. Maka, pembayaran boleh dibuat di masjid-masjid berdekatan melalui para amil berkenaan.

Pembayaran Zakat Fitrah Online

Sejak negara dilanda pandemik, cara pembayaran Zakat Fitrah secara online telah diperkenalkan untuk membantu individu yang mempunyai kekangan masa dan pergerakan untuk menunaikan kewajipan ini.

Hukum Menunaikan Zakat Fitrah Online

Zakat fitrah online adalah sah dari segi syariat sekiranya berlaku dua syarat iaitu: niat berzakat dan pemindahan harta zakat. Akad ijab dan kabul bukanlah syarat wajib dalam menunaikan ibadah zakat

Tambahan, pembayaran zakat fitrah online juga sah kerana akad yang berlaku dalam situasi tersebut mempunyai gambaran akad dalam tulisan yang dipersetujui para ulama tentang kesahihannya.

Copyright 2022 © All Rights Reserved. bayarzakatmalaysia.my

Copyright 2022 © All Rights Reserved.
bayarzakatmalaysia.my

Bayar Zakat Malaysia