Kalkulator & Cara Kira Zakat Saham

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Saham yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakili untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Zakat Saham

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Tunaikan Zakat Saham Anda

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Saham yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakili untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Zakat Saham

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Kira & Tunaikan Zakat Selangor

Online Mudah Pantas

Rebat Cukai LHDN 100%

Tunaikan Zakat
Dengan Mudah

1

Pilih jenis zakat yang
ingin ditunaikan

2

Kira jumlah zakat yang perlu ditunaikan

3

Isi maklumat dan tunaikan pembayaran

4

Dapatkan resit untuk rebat cukai LHDN

Tunaikan Zakat Anda Dengan Mudah

1

Pilih jenis zakat yang
ingin ditunaikan

2

Kira jumlah zakat yang
perlu ditunaikan

3

Isi maklumat dan
tunaikan pembayaran

4

Dapatkan resit untuk
rebat cukai LHDN

Maklum Balas Pengguna

Kelebihan
Membayar Zakat

Rebat Cukai
Individu 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke
Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus
Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf melalui Lembaga Zakat Selangor

Contoh Resit Zakat
Yang Akan Anda Terima

Untuk Kegunaan
Rebat Cukai LHDN

Pilih Jenis Zakat

Kelebihan Membayar Zakat

Rebat Cukai Pendapatan 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus Ke Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf di Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor

Pilih Jenis Zakat

Zakat Pendapatan
Rebat Cukai 100%
Zakat KWSP
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas
Rebat Cukai 100%
Zakat Pelaburan
Rebat Cukai 100%
Zakat Ternakan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Fitrah
Rebat Cukai 100%
Zakat Perniagaan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat ASB
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas Perhiasan
Rebat Cukai 100%
Zakat Saham
Rebat Cukai 100%
Zakat Kripto
Rebat Cukai 100%
Zakat Tanaman
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Simpanan
Rebat Cukai 100%
Zakat Harta
Rebat Cukai 100%
Zakat Gratuiti
Rebat Cukai 100%
Zakat Takaful
Rebat Cukai 100%
Zakat Padi
Rebat Cukai 2.5%
Qadha Zakat
Rebat Cukai 100%

Contoh Resit Zakat Yang Akan Anda Terima

Tauliah Pelantikan

Bersama kita tingkatkan hasil kutipan Lembaga Zakat Selangor

Kongsi bersama keluarga dan rakan. Bayar zakat secara online dengan mudah & pantas.

Laporan Aktiviti & Agihan Lembaga Zakat Selangor

Aduan & Maklum Balas

 

Zakat Pelaburan Saham

Zakat merupakan satu tanggungjawab keagamaan yang penting bagi setiap Muslim. Ia bukan sahaja merupakan ibadah, tetapi juga memiliki kesan yang besar terhadap kehidupan dan kestabilan kewangan seseorang. Dalam konteks pelaburan saham, zakat memainkan peranan penting dalam membersihkan harta dan memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Mari kita teroka dengan lebih mendalam tentang zakat pelaburan saham dan bagaimana ia memberikan impak positif dalam masyarakat.

Pelaburan saham adalah salah satu cara yang popular dalam memperoleh keuntungan dan pertumbuhan kewangan. Bagi umat Islam, ia juga melibatkan tanggungjawab untuk membayar zakat sebagai satu bentuk pembersihan dan penyaluran harta ke arah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, zakat pelaburan saham adalah wajib bagi mereka yang mencapai nisab dan syarat-syarat zakat yang ditetapkan.

Zakat pelaburan saham memainkan peranan penting dalam membersihkan harta dan menyucikan pendapatan yang diperoleh daripada pelaburan saham. Ia mengajar kita untuk menghargai nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita melalui pelaburan ini. Melalui zakat, kita menyumbangkan sebahagian daripada keuntungan yang diperoleh untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan dan meringankan beban hidup mereka.

Selain itu, zakat pelaburan saham juga membantu memperkuatkan ikatan sosial dan kemasyarakatan. Ia memastikan bahawa keuntungan yang diperoleh daripada pelaburan saham tidak hanya memberi manfaat kepada individu, tetapi juga membantu memperbaiki keadaan sosial dan kesejahteraan komuniti secara umum. Dalam konteks ini, zakat pelaburan saham adalah satu bentuk sumbangan yang memainkan peranan dalam pembangunan sosial dan keadilan.

Dalil Wajib Zakat Saham

Pelaburan saham menjadi semakin popular di kalangan umat Islam di Malaysia. Namun, sebagai seorang Muslim, penting untuk memahami hukum zakat bagi pelaburan saham. Terdapat dalil-dalil dalam Islam yang mendasari keperluan membayar zakat saham. Salah satu dalil yang menjadi asas adalah dari al-Quran, firman Allah SWT, yang bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Surah Al-Baqarah, ayat 267)

Daripada dalil ini, jelaslah bahawa pelaburan saham juga termasuk dalam kategori harta yang perlu dibayar zakat kerana ia salah satu daripada usaha yang baik untuk menambahkan kekayaan kita untuk diri dan keluarga.

Syarat Wajib Zakat Saham

Bagi seseorang pelabur, terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi sebelum zakat saham menjadi wajib. Antara syarat-syarat tersebut ialah mencapai nisab yang ditetapkan. Nisab adalah jumlah minimum harta yang perlu dicapai sebelum seseorang diwajibkan membayar zakat. Untuk zakat saham, nisab yang ditetapkan adalah berdasarkan nilai pasaran aset pelaburan. Untuk menentukan nisab zakat saham, individu perlu merujuk kepada harga pasaran semasa saham yang dimiliki dan memastikan ia melebihi nilai nisab yang ditetapkan.

Untuk rujukan,  nilai nisab bagi negeri Selangor buat bulan Julai – Disember 2023 adalah RM23,035. Nilai ini adalah berdasarkan harga semasa bagi 85 gram emas, iaitu bersamaan 20 dinar emas.

Hukum Zakat Saham Bagi Pelabur

Dalam Islam, hukum zakat saham bagi pelabur adalah wajib jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Jika seseorang pelabur mencapai nisab zakat saham, maka beliau perlu membayar zakat sebanyak 2.5% daripada nilai pegangan saham yang dimiliki. Walaupun terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum zakat saham, kebanyakan ulama menyatakan bahawa zakat saham adalah wajib bagi pelabur yang mencapai nisab. Oleh itu, sebagai seorang pelabur saham, penting untuk mematuhi hukum ini dan membayar zakat dengan ikhlas dan bertanggungjawab.

Kaedah Kiraan Zakat Pelaburan Saham

Pengiraan zakat pelaburan saham memerlukan perhatian dan pengiraan yang teliti. Untuk mengira zakat pelaburan saham, berikut adalah beberapa langkah yang perlu diikuti:

  • Tentukan Nisab:

Rujuk kepada harga pasaran semasa saham yang anda miliki untuk menentukan sama ada ia melebihi nilai nisab yang ditetapkan.

  • Kalkulator Zakat Saham:

Gunakan kalkulator zakat saham yang disediakan oleh institusi zakat atau platform pelaburan untuk mengira jumlah zakat yang perlu dibayar. Kalkulator ini akan memudahkan pengiraan dan memastikan anda membayar jumlah zakat yang tepat.

  • Bayar Zakat:

Setelah mendapatkan jumlah zakat yang perlu dibayar, pastikan untuk membayarnya kepada penerima zakat yang sah. Institusi zakat yang diiktiraf adalah tempat yang tepat untuk membuat pembayaran zakat yang betul dan sah. Anda juga boleh membuat bayaran secara atas talian seperti di platform bayarzakatmalaysia.my ini.

Contoh Kiraan Zakat Saham

Langkah pertama adalah untuk memastikan berapa unit saham anda dalam sesebuah syarikat atau badan amanah saham, dan tentukan harga semasa bagi seunit saham.

Contohnya, anda mungkin punyai 5,000 unit saham dalam Syarikat XYZ pada harga RM5 seunit. Ini bermakna keseluruhan nilai saham anda dalam Syarikat XYZ adalah seperti berikut:-

5,000 unit x RM5 = RM25,000

Dengan mengambil contoh nilai nisab bagi Julai-Disember 2023, jumlah ini telah melebihi nisab yang ditetapkan iaitu sebanyak RM23,035. Oleh itu, pembayar zakat perlu membayar sebanyak 2.5% daripada jumlah ini:-

2.5% x RM25,000 = RM625

Namun, jangan dilupa bahawa zakat saham merupakan sebahagian daripada zakat simpanan secara keseluruhannya. Oleh itu, jika jumlah nilai zakat anda kurang daripada RM23,035 namun anda punyai simpanan lain termasuk simpanan peribadi dan simpanan emas, harus dijumlahkan keseluruhan nilai simpanan anda.

Contoh:

2,000 unit saham Syarikat XYZ pada harga RM5 seunit = RM10,000
Wang simpanan yang telah disimpan lebih setahun = RM12,000
Nilai barang kemas yang tidak dipakai selama setahun = RM7,500
Jumlah keseluruhan = RM29,500

Oleh itu, zakat yang perlu dibayar adalah seperti berikut:-

2.5% x RM29,500 = RM737.50

Kesimpulan

Zakat pelaburan saham adalah satu tanggungjawab keagamaan yang penting bagi setiap pelabur Muslim. Melalui zakat, pelabur dapat membersihkan harta mereka dan memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Penting untuk memahami dalil-dalil wajib zakat saham, syarat-syarat yang perlu dipenuhi, dan hukum zakat saham bagi pelabur. Dengan menggunakan kalkulator zakat saham yang tepat dan membayar zakat kepada penerima zakat yang sah, kita dapat memastikan pembayaran zakat yang tepat dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Bayar Zakat Malaysia juga menyediakan kalkulator zakat yang memudahkan anda mengira zakat saham yang perlu anda bayar.

Copyright 2024 © All Rights Reserved. bayarzakatmalaysia.my

Copyright 2024 © All Rights Reserved.
bayarzakatmalaysia.my