Zakat Dalam Rukun Islam

Kita semua tahu bahawa sebagai seorang Muslim, kita wajib memenuhi lima rukun Islam sebagai amalan dalam kehidupan kita. Salah satu rukun Islam yang penting ialah zakat. Apa itu zakat? Mari kita lihat pengertian zakat dari segi bahasa dan syarak.

Sebelum membincangkan rukun zakat sahaja, mari kita kenali lebih lanjut tentang lima rukun Islam yang wajib kita amalkan. Pertama, rukun syahadah. Rukun syahadah ialah percaya dan mengakui bahawa tiada tuhan selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Kedua, rukun solat. Rukun solat ialah kewajipan melaksanakan solat lima waktu sehari semalam. Ketiga, rukun puasa. Rukun puasa ialah kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Keempat, rukun zakat, iaitu membayar zakat bagi harta yang mencapai nisab. Yang terakhir, rukun haji, iaitu menunaikan ibadah haji sekiranya mampu melakukannya.

Kewajipan memenuhi kelima-lima rukun Islam tersebut adalah sangat penting bagi kehidupan seorang Muslim. Setiap rukun Islam mempunyai hikmah dan manfaat tersendiri untuk membina keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagai seorang Muslim, kita harus sentiasa berusaha memenuhi kewajipan ini dan meningkatkan kualiti ibadah kita kepada Allah SWT.

zakat dalam rukun islam

Pengertian Zakat Dari Segi Bahasa

Secara bahasa, zakat bermaksud ‘pembersihan’. Ia berasal daripada kata ‘zakka’ yang bermaksud menyucikan atau membersihkan. Oleh itu, zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa kita daripada sifat tamak dan kikir. Ia juga membantu untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang memerlukan.

Dari Segi Syarak

Dari segi syarak, zakat bermaksud sebahagian dari harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim yang berkemampuan dan memenuhi syarat-syarat tertentu, untuk disalurkan kepada golongan yang memerlukan seperti asnaf fakir, asnaf miskin, asnaf amil, asnaf mu’allaf, dan sebagainya. Zakat juga mempunyai peranan dalam membina masyarakat yang lebih baik dan saling membantu antara satu sama lain.

Hukum Zakat

Zakat merupakan hukum fardhu ‘ain, iaitu wajib bagi setiap Muslim yang berkemampuan mempunyai harta simpanan melebihi nisab untuk membayar zakat. Hukum zakat ini ditegaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka, sebagai seorang Muslim, kita perlu memenuhi kewajipan tersebut.

Terdapat beberapa dalil mengenai kewajipan membayar zakat daripada Al Quran, seperti berikut (yang bermaksud):

“Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk), dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” (Surah At-Taubah: Ayat 103)

Selain itu, terdapat juga ayat daripada Surah An-Nur (yang bermaksud):

“Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat.” (Surah An-Nur: Ayat 56)

Malahan, dalam Surah Al-Baqarah telah diberitahu betapa pentingnya bagi seseorang Islam itu untuk menunaikan kewajipan menunaikan zakat. Dalam ayat ini, ianya dinyatakan dalam ayat yang sama dengan kewajipan menunaikan solat. Ayat ini berbunyi seperti berikut (maksudnya): 

“Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israil (dengan berfirman): Janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu-bapa, dan kaum kerabat dan anak-anak yatim, serta orang miskin; dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik; dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat. Kemudian kamu berpaling membelakangkan (perjanjian setia kamu itu) kecuali sebahagian kecil daripada kamu dan sememangnya kamu orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya.” (Surah Al-Baqarah: Ayat 83)

Jelas dapat dilihat di sini betapa pentingnya kewajipan untuk membayar zakat bagi mereka yang mampu kerana ia sama-sama membantu membina kejayaan umat Islam sambil membantu individu yang kesusahan. Malahan, dalam sejarah juga dinyatakan mengenai Khalifah Abu Bakar yang memerangi orang yang mengingkari dan enggan membayar zakat. Seseorang yang berharta dan mempunyai kekayaan serta kedudukan perlu beringat bahawa dalam harta mereka itu terdapat hak bagi orang miskin dan fakir kerana semua harta dan kekayaan ini milik Allah jua hakikatnya.

Hikmah Disyariatkan Zakat

Terdapat banyak hikmah disyariatkan zakat dalam Islam. Antara hikmah tersebut ialah:

  • Meningkatkan rasa kesedaran sosial dan membantu membina masyarakat yang lebih baik.
  • Membersihkan harta dan jiwa daripada sifat tamak dan kikir.
  • Memperkukuhkan ukhuwah Islamiah, iaitu perasaan persaudaraan sesama Muslim.
  • Membina solidariti sosial dan membantu mengurangkan jurang antara golongan kaya dan miskin.
  • Membantu asnaf yang memerlukan untuk menampung keperluan hidup mereka.
  • Kewajipan Menunaikan Rukun Islam Ke-4 — Ibadah Zakat

Sebagai seorang Muslim, kita perlu memenuhi kewajipan menunaikan rukun Islam ke-4, iaitu ibadah zakat. Zakat merupakan satu amalan yang sangat penting dalam Islam kerana ia dapat membantu memperbaiki keadaan masyarakat yang memerlukan. Oleh itu, bayarzakatmalaysia.my hadir untuk memudahkan anda dalam melaksanakan kewajipan ini. Melalui platform ini, anda boleh membayar zakat hartanah, zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat emas dan juga zakat fitrah dengan mudah dan selamat untuk anda membayar zakat.

Zakat yang dikeluarkan untuk asnaf fakir dan miskin dapat membantu mereka untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan perubatan. Zakat yang dikeluarkan untuk asnaf muallaf pula dapat membantu mereka untuk memperoleh pendidikan dan mengenal pasti cara hidup yang betul dalam Islam. Zakat juga dapat digunakan untuk membantu membiayai pembangunan masjid, pusat pembelajaran agama dan pusat penjagaan anak yatim.

Sebagai seorang Muslim, kita sepatutnya berusaha untuk memenuhi kewajipan membayar zakat. Bayarzakatmalaysia.my dapat membantu kita untuk melaksanakan kewajipan ini dengan mudah dan selamat. Dengan membayar zakat melalui platform ini, kita dapat memastikan bahawa zakat kita disalurkan kepada asnaf yang memerlukan secara tepat dan efektif.

Kira Zakat Fitrah

NIAT MEMBAYAR ZAKAT FITRAH

Inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diri saya / tanggungan saya / wakil pada tahun ini kerana ALLAH Ta’ala.

Teruskan pembayaran zakat fitrah melalui Perbankan Online & FPX. 

Qadha Zakat Fitrah

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Kira & Tunaikan Zakat Selangor

Online Mudah Pantas

Rebat Cukai LHDN 100%

Tunaikan Zakat
Dengan Mudah

Tunaikan Zakat Anda Dengan Mudah

Maklum Balas Pengguna

Kelebihan Membayar Zakat

Ellipse 1

Rebat Cukai
Individu 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

logo_big

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Ellipse 2

Terus ke
Lembaga Zakat Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

Ellipse 3

Agihan Terus
Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

Khidmat Taksiran Zakat

Bayar Zakat
Hidup Berkat

Terdapat beberapa dalil yang merujuk kepada kewajipan berzakat. Allah SWT berfirman (maksudnya):

“Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat
dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat”
[Surah An-Nur (ayat 56)]

Pilih Jenis Zakat

Kelebihan Membayar Zakat

Rebat Cukai Pendapatan 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus Ke Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf di Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor

Pilih Jenis Zakat

Zakat Pendapatan
Rebat Cukai 100%
Zakat KWSP
Rebat Cukai 100%
Zakat Fitrah
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas
Rebat Cukai 100%
Zakat Pelaburan
Rebat Cukai 100%
Zakat Ternakan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Perniagaan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat ASB
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas Perhiasan
Rebat Cukai 100%
Zakat Saham
Rebat Cukai 100%
Zakat Tanaman
Rebat Cukai 2.5%
Qadha Zakat
Rebat Cukai 100%
Zakat Simpanan
Rebat Cukai 100%
Zakat Harta
Rebat Cukai 100%
Zakat Gratuiti
Rebat Cukai 100%
Zakat Takaful
Rebat Cukai 100%
Zakat Padi
Rebat Cukai 2.5%
Potongan Zakat Berjadual (PZB)
Rebat Cukai Pendapatan
100%(PCB ke PZB)

Contoh Resit Zakat Yang Akan Anda Terima

Untuk Kegunaan
Rabat Cukai LHDN

Tauliah Pelantikan

Bersama kita tingkatkan hasil kutipan Lembaga Zakat Selangor.

Kongsi bersama keluarga dan rakan. Bayar zakat secara online dengan mudah & pantas.

Laporan Aktiviti & Agihan Lembaga Zakat Selangor

Copyright 2024 © All Rights Reserved. bayarzakatmalaysia.my

Copyright 2023 © All Rights Reserved.
bayarzakatmalaysia.my