Siapa Yang Wajib Bayar Zakat Di Malaysia

Terdapat dua jenis zakat utama yang perlu dibayar oleh umat Islam,iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat harta dikenakan ke atas segala jenis pendapatan termasuk hasil perniagaan, pertanian, wang simpanan, wang pelaburan dan sebagainya. Bagi zakat harta, terdapat beberapa kaedah mengira jumlah zakat yang perlu dibayar seseorang Muslim berdasarkan jumlah harta dan pendapatannya. Sementara itu, zakat fitrah pula merupakan sejenis sedekah yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam sebelum atau pada hari selesainya Ramadan. Jumlah zakat fitrah adalah sama buat setiap orang Islam, iaitu siapa sahaja yang wajib bayar zakat, mengikut Majlis Agama Islam setiap negeri. Lazimnya, ketua keluarga akan menjalankan tugas membuat bayaran zakat fitrah buat setiap ahli keluarganya. Namun, kewajipan mengeluarkan zakat ini wajib ke atas semua orang Islam yang memenuhi syarat-syarat di bawah, mengikut golongan orang yang wajib bayar zakat.

siapa yang wajib bayar zakat

Golongan Yang Wajib Bayar Zakat

Jadi, siapa yang wajib bayar zakat fitrah mahupun zakat harta mengikut Islam? Berikut merupakan syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi seseorang itu wajib membayar zakat:-

1. Islam

Semua orang Islam wajib membayar zakat, sama ada sudah baligh atau belum baligh. Ini termasuk bayi dan kanak-kanak. Syarat ini juga tidak tertakluk sama ada seseorang itu sudah kahwin atau belum, kerana ia wajib ke atas semua orang Islam, asalkan layak dan mampu. Hal ini dapat dilihat bahawa perbuatan membayar zakat dan fitrah merupakan salah satu rukun Islam.

2. Merdeka

Seseorang Muslim yang diwajibkan membayar zakat mestilah seorang yang merdeka. Merdeka di sini maksudnya dia bukan seorang hamba kepada individu lain, iaitu menjadi pekerja seseorang tanpa gaji atau menjadi harta seseorang.

3. Harta Cukup Haul

Orang Islam yang wajib bayar zakat adalah mereka yang mampu dengan harta yang dimiliki cukup haul, iaitu jumlah harta yang dizakatkan telah cukup sekurang-kurangnya setahun dimiliki oleh pembayar zakat.

4. Harta Cukup Nisab

Selain daripada cukup haul, harta yang dizakatkan juga perlu cukup nisab, iaitu sejumlah piawai yang ditetapkan oleh majlis agama sesuatu tempat. Contohnya, harta seseorang itu bernilai sekurang-kurangnya RM20,978 selepas ditolak segala perbelanjaan bagi keperluan diri dan keluarga. Nilai zakat adalah 2.5% daripada keseluruhan harta, simpanan, pemilikan emas dan perak, serta pendapatan daripada sumber-sumber halal bagi pembayar zakat.

Namun, bagi zakat fitrah pula tidak disyaratkan nisab dan haul bagi menentukan jumlah zakat yang perlu dibayar.

Perbezaan Bagi Orang Yang Wajib Bayar Zakat Fitrah dan Zakat Harta

Sabda Rasulullah SAW dari Ibn Umar yang bermaksud:

“Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah, satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, pada hamba sahaya, orang yang merdeka, lelaki, perempuan, kanak-kanak dan orang dewasa dari kaum Muslimin.” (Hadith riwayat al-Bukhari)

Hadith ini menunjukkan bahawa kanak-kanak juga termasuk dalam golongan orang yang wajib bayar zakat. Jika ia memiliki harta, maka zakat fitrah diambil dari hartanya oleh wali atau penjaganya. Jika kanak-kanak ini tidak mempunyai harta, maka zakat fitrah ini wajib ke atas orang yang member kanak-kanak ini nafkah, seperti ibu bapanya atau penjaga.

Sementara itu, orang yang wajib bayar zakat harta pula hanya terdiri daripada mereka yang memiliki sejumlah harta yang cukup nisabnya dan haulnya.

Dalil bagi kewajipan membayar zakat harta ini boleh didapati di dalam Al-Quran:

“Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk), dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dang (ingatlah) Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”(Surah At-Taubah; ayat 103)

Dapat dilihat di sini bahawa bagi zakat pendapatan, hanya orang yang mempunyai harta berlebihan selepas mencapai nilai nisab zakat sahaja yang wajib membayar zakat harta. Jika seorang kanak-kanak itu mempunyai harta yang melebihi nilai nisab dan cukup haul (iaitu cukup sekurang-kurangnya setahun harta ini dimiliki), maka diwajibkan untuk kanak-kanak ini membayar zakat.

Kadar Zakat Fitrah

Waktu tempoh zakat fitrah perlu dibayar adalah daripada hari pertama bulan Ramadhan hingga ke hari pertama Syawal, iaitu sebelum sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri.

Jumlah bayaran buat seorang yang wajib bayar zakat adalah mengikut kadar yang ditetapkan oleh Majlis Agama setiap negeri. Amaun ini adalah berdasarkan sejenis kadar kiraan yang dipanggil “gantang Baghdad” dan dikira berdasarkan makanan ruji tempatan di mana pembayar zakat bermastautin. Di Malaysia, ia merupakan 2.7kg beras, kerana nasi merupakan makanan ruji penduduk Malaysia. Oleh itu, kadar zakat fitrah buat seorang Muslim adalah mengikut kadar beras ini.

Pada tahun 2023, kadar zakat fitrah ini lazimnya ditetapkan sebanyak RM7, RM14 dan RM21 seorang. Terdapat perbezaan bagi pembayar yang berbeza kerana ia mencerminkan tahap pendapatan serta kemampuan sesebuah keluarga di mana dianggap bahawa keluarga yang kurang berkemampuan lazimnya makan beras biasa sebagai hidangan harian, manakala keluarga yang lebih berada pula mungkin menggunakan beras yang lebih mahal.

Harga zakat fitrah Selangor 2023 seperti berikut mengikut harga beras yang biasa dimakan oleh keluarga anda:-

  • Beras Super Special: RM7.00
  • Beras putih import, beras perang, beras pulut, herba ponni dan beras wangi: RM14.00
  • Beras basmathi, beras Jepun dan beras merah: RM21.00

Terpulang kepada pembayar zakat untuk membayar zakat fitrah mengikut jenis beras yang dijadikan makanan seharian, sama ada mahu mengikut kadar beras yang lebih murah atau yang lebih mahal. Yang penting, setiap umat Islam yang layak dan wajib bayar zakat menjalankan tanggungjawab masing-masing bila tiba masanya.

Cara Bayar Zakat Online Bagi Mereka Yang Wajib Bayar Zakat

Bagi mereka yang mungkin kesuntukan masa atau terlupa untuk membayar zakat fitrah sebelum masuknya waktu sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri, antara solusi masalah adalah dengan membuat bayaran online.

Ia merupakan cara mudah untuk bayar zakat fitrah kerana terdapat kalkulator yang akan bantu kira jumlah yang perlu anda bayar dan bayaran boleh dibuat menggunakan cara pemindahan wang atas talian daripada laman web bank anda. Niat zakat fitrah boleh dibaca daripada laman niat zakat, sementara pihak yang menerima bayaran pula merupakan amil yang telah dilantik oleh Majlis Agama Selangor secara rasmi. 

Untuk membuat bayaran zakat fitrah online, sila tekan pautan ini.

Kira & Tunaikan Zakat Selangor

Online Mudah Pantas

Rebat Cukai LHDN 100%

Tunaikan Zakat
Dengan Mudah

Tunaikan Zakat Anda Dengan Mudah

Maklum Balas Pengguna

Kelebihan Membayar Zakat

Ellipse 1

Rebat Cukai
Individu 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

logo_big

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Ellipse 2

Terus ke
Lembaga Zakat Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

Ellipse 3

Agihan Terus
Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

Khidmat Taksiran Zakat

Bayar Zakat
Hidup Berkat

Terdapat beberapa dalil yang merujuk kepada kewajipan berzakat. Allah SWT berfirman (maksudnya):

“Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat
dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat”
[Surah An-Nur (ayat 56)]

Pilih Jenis Zakat

Kelebihan Membayar Zakat

Rebat Cukai Pendapatan 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus Ke Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf di Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor

Pilih Jenis Zakat

Zakat Pendapatan
Rebat Cukai 100%
Zakat KWSP
Rebat Cukai 100%
Zakat Fitrah
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas
Rebat Cukai 100%
Zakat Pelaburan
Rebat Cukai 100%
Zakat Ternakan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Perniagaan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat ASB
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas Perhiasan
Rebat Cukai 100%
Zakat Saham
Rebat Cukai 100%
Zakat Tanaman
Rebat Cukai 2.5%
Qadha Zakat
Rebat Cukai 100%
Zakat Simpanan
Rebat Cukai 100%
Zakat Harta
Rebat Cukai 100%
Zakat Gratuiti
Rebat Cukai 100%
Zakat Takaful
Rebat Cukai 100%
Zakat Padi
Rebat Cukai 2.5%
Potongan Zakat Berjadual (PZB)
Rebat Cukai Pendapatan
100%(PCB ke PZB)

Kira Zakat Fitrah

NIAT MEMBAYAR ZAKAT FITRAH

Inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diri saya / tanggungan saya / wakil pada tahun ini kerana ALLAH Ta’ala.

Teruskan pembayaran zakat fitrah melalui Perbankan Online & FPX. 

Qadha Zakat Fitrah

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Contoh Resit Zakat Yang Akan Anda Terima

Untuk Kegunaan
Rabat Cukai LHDN

Tauliah Pelantikan

Bersama kita tingkatkan hasil kutipan Lembaga Zakat Selangor.

Kongsi bersama keluarga dan rakan. Bayar zakat secara online dengan mudah & pantas.

Laporan Aktiviti & Agihan Lembaga Zakat Selangor

Aduan & Maklum Balas

Copyright 2024 © All Rights Reserved. bayarzakatmalaysia.my

Copyright 2023 © All Rights Reserved.
bayarzakatmalaysia.my