Potongan Cukai Zakat Malaysia

Sebagai umat Islam di Malaysia, zakat memegang peranan penting sebagai salah satu kewajiban yang harus kita penuhi. Zakat adalah sumbangan yang diberikan oleh umat Islam yang mampu kepada golongan yang memerlukan. Ia juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam, bersama dengan mengucap dua kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji. Zakat bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Melalui zakat, umat Islam memiliki kesempatan untuk berkongsi rezeki dengan saudara-saudara mereka yang kurang beruntung. Sum­bangan ini dapat berupa wang ringgit, harta atau barangan lain yang mempunyai nilai ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengurangkan jurang sosial dan ekonomi di kalangan umat Islam, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara kita.

Zakat bukan hanya tentang memberikan bantuan material kepada yang memerlukan, tetapi dengan melakukan zakat, umat Islam mengakui bahawa segala rezeki yang mereka miliki berasal dari Allah SWT. Oleh itu, zakat juga merupakan bentuk penghormatan dan syukur kepada-Nya.

Tinjauan Mengenai Zakat

Di Malaysia, zakat dikelola oleh lembaga zakat yang mempunyai bidang kuasa masing-masing di setiap negeri. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mengedarkan zakat dengan adil dan efisien. Mereka melakukan penilaian terhadap para penerima zakat demi memastikan bahawa zakat yang diberikan benar-benar sampai kepada yang golongan penerima zakat yang benar-benar memerlukan bantuan ini.

Selain membantu individu dan keluarga yang kurang mampu, zakat juga digunakan untuk membiayai program-program pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan yang terencana dan berstruktur, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan serta kepincangan sosial yang terhasil kerananya.

Dalam konteks Malaysia, zakat telah membawa kes positif dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Bantuan yang diberikan melalui zakat telah meringankan beban hidup mereka yang kurang bernasib baik, termasuk dalam hal memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, zakat juga secara tidak langsung memberi dorongan dan inspirasi bagi mereka yang menerimanya untuk meningkatkan keterampilan, pendidikan dan mencari pendapatan untuk meningkatkan kualiti hidup masing-masing.

 

Bagaimana Potongan Cukai Zakat Berfungsi? 

Bagi memudahkan umat Islam dalam membayar zakat, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Potongan Cukai Zakat. Potongan Cukai Zakat membolehkan individu atau syarikat yang membayar zakat mendapat manfaat daripada pengurangan cukai yang setara dengan jumlah zakat yang dibayar. Ini membantu meringankan beban kewangan dan memberi insentif kepada umat Islam untuk memenuhi kewajiban zakat mereka.

 

Bagaimana Cara Mengemukakan Permohonan Potongan Cukai Zakat Secara Dalam Talian?

Mari kita lihat contoh Ali, seorang pekerja yang ingin mengemukakan permohonan potongan cukai zakat secara dalam talian. Ali menyedari bahawa mengemukakan permohonan secara dalam talian adalah cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan potongan cukai zakat yang berhak baginya.

Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh Ali adalah mengunjungi laman web yang menyediakan perkhidmatan pembayaran zakat dalam talian. Setelah itu, Ali perlu mencari pautan atau bahagian khas yang berkaitan dengan pembayaran zakat. Setelah Ali memilih pautan tersebut, beliau akan dibawa ke halaman pembayaran zakat. Di halaman ini, Ali akan diminta untuk mengisi borang permohonan yang mengandungi maklumat peribadi, amaun zakat yang akan dibayar dan butiran kewangan yang relevan.

Setelah Ali mengisi semua butiran yang diperlukan, beliau perlu memastikan bahawa maklumat yang diberikan adalah tepat dan sahih. Setelah itu, beliau boleh membuat pembayaran melalui pemindahan wang secara atas talian. Biasanya, Ali akan menerima pengesahan melalui e-mel atau mesej yang menyatakan bahawa pembayaran zakat beliau telah berjaya diterima.

Kemudian, apabila Ali mengisi borang pemfailan cukai pendapatan pula, beliau boleh mengisi jumlah pembayaran zakat yang telah dibuat untuk dipotong daripada keseluruhan jumlah cukai yang perlu dibayar olehnya. Ali cuma perlu pastikan resit pembayaran zakat tadi disimpan dengan elok dan kemas supaya mudah untuk ditunjukkan sekiranya perlu beri bukti pembayaran zakat untuk tahun tersebut. Dengan adanya potongan cukai zakat ini, Ali akan merasa lega dari segi kewangan dan dapat meneruskan tanggungjawab membayar zakat serta membayar cukai pendapatan dengan mudah. Ali dapat menggunakan wang yang telah dijimatkan untuk memenuhi keperluan harian, melabur dalam pendidikan atau perniagaan atau menyumbang kepada usaha kemanusiaan lain yang memerlukan.

Jelas dapat dilihat di sini, bagi individu yang berpendapatan bercukai, potongan cukai zakat ini membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar kepada kerajaan. Ini bererti Ali tidak hanya mendapatkan manfaat dalam bentuk keringanan kewangan secara langsung, tetapi juga mengurangkan beban cukai yang perlu beliau bayar.

Dalam kes syarikat, potongan cukai zakat juga diberikan sebagai insentif kepada syarikat yang membayar zakat. Syarikat-syarikat ini boleh menikmati potongan cukai yang setara dengan jumlah zakat yang dibayar, membantu mereka meningkatkan keuntungan dan memenuhi tanggungjawab sosial mereka sebagai syarikat yang bertanggungjawab.

Kesimpulan

Sebagai penutup, potongan cukai zakat adalah satu insentif penting yang disediakan oleh kerajaan Malaysia kepada individu dan syarikat yang membayar zakat. Ia memudahkan umat Islam untuk memenuhi tanggung jawab zakat mereka dan memberikan manfaat kewangan yang signifikan.

Jadi, jika anda merupakan individu atau syarikat yang membayar zakat, pastikan anda mengambil kesempatan untuk memohon potongan cukai zakat yang berkenaan. Dengan melakukan ini, anda dapat menjimatkan wang dan membantu meningkatkan kesejahteraan kewangan anda. Zakat bukan sahaja merupakan kewajiban agama, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi, mari kita semua mengambil langkah untuk memenuhi kewajiban zakat dan meraih potongan cukai zakat yang berkenaan.

Kira Zakat Fitrah

NIAT MEMBAYAR ZAKAT FITRAH

Inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diri saya / tanggungan saya / wakil pada tahun ini kerana ALLAH Ta’ala.

Teruskan pembayaran zakat fitrah melalui Perbankan Online & FPX. 

Qadha Zakat Fitrah

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Kira & Tunaikan Zakat Selangor

Online Mudah Pantas

Rebat Cukai LHDN 100%

Tunaikan Zakat
Dengan Mudah

Tunaikan Zakat Anda Dengan Mudah

Maklum Balas Pengguna

Kelebihan Membayar Zakat

Ellipse 1

Rebat Cukai
Individu 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

logo_big

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Ellipse 2

Terus ke
Lembaga Zakat Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

Ellipse 3

Agihan Terus
Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

Khidmat Taksiran Zakat

Bayar Zakat
Hidup Berkat

Terdapat beberapa dalil yang merujuk kepada kewajipan berzakat. Allah SWT berfirman (maksudnya):

“Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat
dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat”
[Surah An-Nur (ayat 56)]

Pilih Jenis Zakat

Kelebihan Membayar Zakat

Rebat Cukai Pendapatan 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus Ke Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf di Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor

Pilih Jenis Zakat

Zakat Pendapatan
Rebat Cukai 100%
Zakat KWSP
Rebat Cukai 100%
Zakat Fitrah
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas
Rebat Cukai 100%
Zakat Pelaburan
Rebat Cukai 100%
Zakat Ternakan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Perniagaan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat ASB
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas Perhiasan
Rebat Cukai 100%
Zakat Saham
Rebat Cukai 100%
Zakat Tanaman
Rebat Cukai 2.5%
Qadha Zakat
Rebat Cukai 100%
Zakat Simpanan
Rebat Cukai 100%
Zakat Harta
Rebat Cukai 100%
Zakat Gratuiti
Rebat Cukai 100%
Zakat Takaful
Rebat Cukai 100%
Zakat Padi
Rebat Cukai 2.5%
Potongan Zakat Berjadual (PZB)
Rebat Cukai Pendapatan
100%(PCB ke PZB)

Contoh Resit Zakat Yang Akan Anda Terima

Untuk Kegunaan
Rabat Cukai LHDN

Tauliah Pelantikan

Bersama kita tingkatkan hasil kutipan Lembaga Zakat Selangor.

Kongsi bersama keluarga dan rakan. Bayar zakat secara online dengan mudah & pantas.

Laporan Aktiviti & Agihan Lembaga Zakat Selangor

Aduan & Maklum Balas

Copyright 2024 © All Rights Reserved. bayarzakatmalaysia.my

Copyright 2023 © All Rights Reserved.
bayarzakatmalaysia.my