Kalkulator & Cara Kira Zakat Simpanan

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Simpanan yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakili untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Zakat Simpanan

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Tunaikan Zakat Simpanan Anda

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Simpanan yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakili untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Zakat Simpanan

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Kira & Tunaikan Zakat Selangor

Online Mudah Pantas

Rebat Cukai LHDN 100%

Tunaikan Zakat
Dengan Mudah

1

Pilih jenis zakat yang
ingin ditunaikan

2

Kira jumlah zakat yang perlu ditunaikan

3

Isi maklumat dan tunaikan pembayaran

4

Dapatkan resit untuk rebat cukai LHDN

Tunaikan Zakat Anda Dengan Mudah

1

Pilih jenis zakat yang
ingin ditunaikan

2

Kira jumlah zakat yang
perlu ditunaikan

3

Isi maklumat dan
tunaikan pembayaran

4

Dapatkan resit untuk
rebat cukai LHDN

Maklum Balas Pengguna

Kelebihan
Membayar Zakat

Rebat Cukai
Individu 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke
Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus
Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf melalui Lembaga Zakat Selangor

Contoh Resit Zakat
Yang Akan Anda Terima

Untuk Kegunaan
Rebat Cukai LHDN

Pilih Jenis Zakat

Kelebihan Membayar Zakat

Rebat Cukai Pendapatan 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus Ke Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf di Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor

Pilih Jenis Zakat

Zakat Pendapatan
Rebat Cukai 100%
Zakat KWSP
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas
Rebat Cukai 100%
Zakat Pelaburan
Rebat Cukai 100%
Zakat Ternakan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Fitrah
Rebat Cukai 100%
Zakat Perniagaan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat ASB
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas Perhiasan
Rebat Cukai 100%
Zakat Saham
Rebat Cukai 100%
Zakat Kripto
Rebat Cukai 100%
Zakat Tanaman
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Simpanan
Rebat Cukai 100%
Zakat Harta
Rebat Cukai 100%
Zakat Gratuiti
Rebat Cukai 100%
Zakat Takaful
Rebat Cukai 100%
Zakat Padi
Rebat Cukai 2.5%
Qadha Zakat
Rebat Cukai 100%

Contoh Resit Zakat Yang Akan Anda Terima

Tauliah Pelantikan

Bersama kita tingkatkan hasil kutipan Lembaga Zakat Selangor.

Kongsi bersama keluarga dan rakan. Bayar zakat secara online dengan mudah & pantas.

Laporan Aktiviti & Agihan Lembaga Zakat Selangor

Aduan & Maklum Balas

Memahami Zakat Simpanan

Zakat simpanan merupakan zakat yang dikenakan ke atas simpanan wang yang disimpan oleh seseorang dalam tempoh setahun mengikut kiraan Hijrah. Zakat simpanan diwajibkan ke atas setiap individu Muslim yang telah mencukupi syarat-syaratnya, iaitu cukup nisab dan haul. Baca dengan lebih lanjut untuk ketahui syarat-syarat perlu bayar zakat simpanan.

Definisi Zakat Simpanan

Zakat simpanan adalah satu bentuk zakat yang dikenakan ke atas wang simpanan yang dipegang oleh seseorang dalam akaun bank atau tempat simpanan yang lain. Zakat simpanan merupakan kewajipan kepada individu yang mempunyai simpanan melebihi daripada nisab selama setahun kalendar Hijrah. Nisab adalah jumlah minimum harta yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dikenakan zakat. Bagi zakat simpanan, nisabnya adalah sebanyak RM21,432 pada tahun 2023, dan kadar zakat yang dikenakan adalah 2.5% daripada jumlah simpanan selepas melepasi nisab.

Kewajipan membayar zakat simpanan ini adalah satu daripada lima tunjang utama dalam Islam. Zakat simpanan bukan hanya menjadi kewajipan bagi individu yang memilikinya, tetapi ia juga merupakan satu bentuk sedekah yang akan memberikan manfaat kepada orang lain. Oleh itu, penting bagi umat Islam di Malaysia untuk memahami konsep zakat simpanan dan pelaksanaannya.

Untuk memudahkan pembayaran zakat simpanan, terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan. Bagi individu yang mempunyai simpanan dalam satu akaun, zakat yang perlu dibayar adalah 2.5% daripada jumlah simpanan tersebut selepas melepasi nisab. Contohnya, jika seseorang mempunyai simpanan tetap sebanyak RM25,000, maka jumlah zakat yang perlu dibayar adalah RM625 (2.5% x RM25,000).

Selain daripada itu, terdapat juga simpanan seperti ASB (Amanah Saham Bumiputera) yang memerlukan kaedah pengiraan zakat yang khusus. ASB adalah satu jenis pelaburan yang popular di kalangan masyarakat Malaysia, dan ia dikategorikan sebagai harta produktif yang memberikan pulangan yang lumayan. Oleh itu, kaedah pengiraan zakat untuk ASB adalah berdasarkan kepada jumlah unit yang dimiliki oleh individu tersebut. Individu perlu memperoleh maklumat berkaitan dengan nilai purata bagi setiap unit ASB bagi tahun sebelumnya untuk menentukan jumlah zakat yang perlu dibayar. Bagi individu yang mempunyai pelaburan dalam ASB, adalah penting untuk memahami kaedah pengiraan zakat yang betul untuk mengelakkan daripada membayar zakat yang tidak mencukupi atau melebihi kadar yang sepatutnya.

Dalam kesimpulannya, zakat simpanan adalah satu kewajipan bagi umat Islam di Malaysia yang mempunyai simpanan melebihi daripada nisab selama setahun kalendar Hijrah. Bayarzakatmalaysia.my menawarkan kemudahan dalam membayar zakat simpanan dengan mudah dan cepat, serta memastikan bahawa wang zakat yang dikeluarkan digunakan dengan baik dan tepat sasaran.

Cara Menentukan Zakat Simpanan

Bagi menentukan kadar zakat simpanan, terdapat dua perkara penting yang perlu diambil kira iaitu nisab dan haul. Nisab adalah nilai minimum simpanan yang wajib dikenakan zakat. Nilai nisab ini berubah setiap tahun mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh majlis agama, mengikut keadaan semasa penduduk setempat. Bagi negeri Selangor, nisab zakat 2023 adalah sebanyak RM21,432.

Manakala haul pula merujuk kepada jangka masa selama setahun kalendar Hijrah. Oleh itu, jika jumlah simpanan telah melebihi nisab dan lebih setahun simpanannya, makai a wajib dikenakan zakat.

Syarat Zakat Wang Simpanan

Untuk membayar zakat wang simpanan, terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi iaitu:

  • Memiliki wang simpanan melebihi daripada nisab
  • Mencapai jangka masa haul selama setahun kalendar Hijrah
  • Simpanan tersebut merupakan milik peribadi atau milik keseluruhan individu tersebut.

Kadar Zakat Simpanan 2023

Kadar zakat simpanan 2023 di negeri Selangor adalah sebanyak RM21,432. Kadar nisab zakat ini berbeza setiap tahun mengikut kadar yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, iaitu majlis agama setiap negeri.

Adalah penting untuk mengetahui bahawa kadar zakat simpanan yang ditetapkan boleh berubah-ubah setiap tahun. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keadaan ekonomi semasa, kadar inflasi dan juga keperluan masyarakat. Oleh itu, penting untuk memastikan bahawa kita sentiasa mengikuti maklumat terkini mengenai kadar zakat yang ditetapkan untuk tahun berkenaan.

Untuk memudahkan pembayaran zakat, terdapat pelbagai platform pembayaran zakat yang tersedia di Malaysia. Salah satu platform yang disyorkan ialah bayarzakatmalaysia.my. Platform ini memudahkan individu untuk membayar zakat secara online dengan mudah dan selamat. Selain itu, bayarzakatmalaysia.my juga menyediakan maklumat yang lengkap dan terkini mengenai zakat simpanan bagi memudahkan individu membuat kiraan dan membuat pembayaran secara tepat.

Akhir kata, zakat simpanan merupakan tanggungjawab yang perlu dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu. Dengan membayar zakat simpanan, kita dapat memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah dan membantu meringankan beban mereka yang memerlukan bantuan. Terdapat pelbagai kaedah pengiraan zakat simpanan yang perlu diketahui oleh setiap muslim, dan bayarzakatmalaysia.my adalah platform pembayaran yang memudahkan pembayaran zakat anda. Jangan menangguhkan pembayaran zakat, tunaikan dengan segera jika telah cukup nisab dan haul.

Copyright 2024 © All Rights Reserved. bayarzakatmalaysia.my

Copyright 2024 © All Rights Reserved.
bayarzakatmalaysia.my