fbpx

Bayar Zakat Tanaman

Kira Zakat Tanaman

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Tanaman yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakil untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!