Kalkulator & Cara Kira Zakat Harta

Tunaikan Zakat Harta Anda

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Harta  yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakili untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Harta  yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakili untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Zakat Harta

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Kira & Tunaikan
Zakat Harta Selangor

Online Mudah Pantas

Rebat Cukai LHDN 100%

Tunaikan Zakat
Harta Dengan Mudah

Tunaikan Zakat Harta Dengan Mudah

Maklum Balas Pengguna

Kelebihan Membayar Zakat Harta

Rebat Cukai Pendapatan 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda terus disalurkan ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus Ke Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf-asnaf di Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor

Pilih Jenis Zakat

Zakat Pendapatan
Rebat Cukai 100%
Zakat Fitrah
Rebat Cukai 100%
Zakat KWSP
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas
Rebat Cukai 100%
Zakat Pelaburan
Rebat Cukai 100%
Zakat Ternakan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Perniagaan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat ASB
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas Perhiasan
Rebat Cukai 100%
Zakat Saham
Rebat Cukai 100%
Zakat Tanaman
Rebat Cukai 2.5%
Qadha Zakat
Rebat Cukai 100%
Zakat Simpanan
Rebat Cukai 100%
Zakat Harta
Rebat Cukai 100%
Zakat Gratuiti
Rebat Cukai 100%
Zakat Takaful
Rebat Cukai 100%
Zakat Padi
Rebat Cukai 2.5%
Potongan Zakat Berjadual (PZB)
Rebat Cukai Pendapatan
100%(PCB ke PZB)

Kelebihan
Membayar Zakat Harta

Rebat Cukai
Individu 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke
Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda terus disalurkan ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus
Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf melalui Lembaga Zakat Selangor

Pilih Jenis Zakat

Contoh Resit Zakat Yang Akan Anda Terima

Tauliah Pelantikan

Bersama kita tingkatkan hasil kutipan Lembaga Zakat Selangor

Kongsi bersama keluarga dan rakan. Bayar zakat secara online dengan mudah & pantas.

Laporan Aktiviti & Agihan Lembaga Zakat Selangor

Aduan & Maklum Balas

Kira & Tunaikan Zakat Harta

Dalam kehidupan seharian, kita sebagai manusia perlu melakukan pekerjaan atau perniagaan yang membolehkan kita menghasilkan pendapatan. Biasanya, di zaman serba moden ini, bayaran diberikan dalam bentuk wang di mana ia boleh digunakan untuk membeli barang keperluan atau membayar untuk perkhidmatan seseorang. Jika terdapat lebihan selepas segala bayaran telah dibuat, maka lebihan pendapatan ini dikenakan zakat harta. Apakah sebenarnya zakat harta dan apa perbezaannya dengan zakat pendapatan atau zakat perniagaan? Di sini kami terangkan definisinya serta jenis-jenis zakat harta dan kiraannya.

Jenis-jenis Zakat Harta dan Cara Pengiraannya

Sebenarnya, terdapat beberapa jenis zakat yang terletak di bawah kategori zakat harta. Antara contoh-contoh zakat harta adalah seperti berikut:-

  1. Zakat emas dan perak: Antara banyak-banyak harta yang perlu dibayar zakat, tidak hairan bahawa pemilikan emas dan perak termasuk dalam kategori ini. Ia merupakan elemen yang berharga dan nilainya sentiasa meninggi. Malahan, emas dan perak juga pernah digunakan sebagai matawang. Selain itu, ia juga digunakan sebagai perhiasan. Tentunya harta berharga seperti ini wajar dizakat. Kadar nisab emas adalah sebanyak 2.5% daripada nilai keseluruhan emas yang dimiliki. Begitu juga kadar nisab untuk simpanan, barangan atau perhiasan perak, iaitu sebanyak 2.5% daripada milai keseluruhan. 
  2. Zakat pendapatan: Dibayar ke atas segala perolehan wang atau gaji setelah cukup haul. Perolehan wang ini termasuk gaji daripada syarikat, bonus, dividen simpanan, hibah atau hadiah, pampasan dan lain-lain sumber pendapatan. Cara mengira adalah mengikut jumlah yang tinggal selepas ditolak segala perbelanjaan yang dibenarkan pada kadar 2.5% daripada amaun yang tinggal. Anda juga boleh mengira jumlah yang perlu dibayar mengikut keseluruhan pendapatan dalam setahun, jika mampu. 
  3. Zakat wang simpanan: Dibayar berdasarkan jumlah wang simpanan sama ada dalam akaun simpanan di bank, ASB, ASW dan sebagainya. Cara mengira nisab untuk simpanan pula tertakluk kepada jumlah keseluruhan simpanan pada akhir tahun atau akhir kiraan haul, iaitu pada kadar 2.5% jumlah baki. 
  4. Zakat perniagaan: Jika anda melakukan sebarang jenis aktiviti perniagaan – sama ada dalam bidang pembuatan, pembekalan, pertanian, perikanan, perlombongan, atau apa-apa perkhidmatan, maka anda perlu membayar zakat perniagaan. Nisab bagi perniagaan adalah 2.5% daripada jumlah pendapatan anda pada akhir waktu haul, namun ia tertakluk kepada keuntungan yang tinggal selepas ditolak pelbagai perbelanjaan dalam perniagaan.  
  5. Zakat KWSP: Jangan risau – zakat yang dikenakan ke atas KWSP anda bukanlah ke atas simpanan KWSP anda. Sebaliknya, ia merupakan zakat yang dikenakan ke atas sebarang pengeluaran daripada simpanan KWSP anda. Namun ada perbezaan terhadap zakat KWSP, iaitu ia perlu dibayar dengan segera selepas simpanan dikeluarkan, dan bukannya menunggu cukup haul. Kadar nisab adalah 2.5% jumlah yang dikeluarkan. 
  6. Zakat saham: Walaupun selalunya tidak terlihat secara zahir, sebenarnya pegangan saham juga jatuh di bawah kategori harta dan perlu dikenakan zakat. Terdapat tiga jenis cara kiraan nisab bagi saham yang masing-masing bergantung kepada situasi berbeza: ekuiti yang dibeli sepanjang tahun, ekuiti yang dijual-beli, dan ekuiti dalam syarikat persendirian ataupun koperasi. Pegangan ekuiti ini didapati daripada pasaran modal termasuk jual-beli saham, unit amanah (trust fund), dana dagangan bursa (ETF – Exchange Traded Funds), saham hartanah komersil (REIT – Real Estate Investment Trust), dana indeks, bon, sukuk, dan derivatif, dan juga ekuiti ke atas syer dalam sesuatu syarikat serta koperasi. Bagi setiap jenis pegangan saham ini, cara pengiraannya ada sedikit perbezaan, namun secara umumnya nisabnya jatuh kepada 2.5% juga. 

Selain daripada jenis-jenis harta yang dinyatakan di atas, terdapat beberapa jenis harta lain yang wajib dibayar zakat. Ini termasuk zakat bagi pertanian, ternakan dan takaful.

Syarat-syarat Wajib Bayar Zakat

Seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat pelbagai jenis harta yang perlu dikenakan zakat. Selain daripada jenis-jenis harta, perlu dilihat juga syarat-syarat bagi memenuhi kriteria wajib bayaran dibuat. Ianya seperti berikut:

  • Beragama Islam dan merdeka
  • Harta yang dizakatkan merupakan pemilikan penuh pembayar zakat (maksudnya bukan harta yang dikongsi dan boleh digunakan tanpa sebarang halangan)
  • Cukup nisabnya iaitu berdasarkan harga emas seberat 85 gram, bergantung kepada setiap negeri masing-masing
  • Cukup haul iaitu selama setahun harta tersebut berada dalam simpanannya. 

Jika seseorang itu memenuhi syarat-syarat di atas, maka wajib ke atas dirinya untuk membayar zakat harta. 

Perlukah Kanak-kanak Membayar Zakat Harta

Bagaimana pula dengan kanak-kanak? Adakah mereka wajib membayar zakat harta jika cukup syarat-syarat yang telah ditetapkan? Mengikut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, walaupun seseorang itu masih di bawah jagaan ibu bapa atau penjaga yang sah, dia masih perlu membayar zakat jika hartanya mengikut syarat yang berkenaan. 

Hal ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW; daripadaAlin bin Abu Talib, Rasullullah SAW bersabda (yang bermaksud): “Tidak wajib zakat harta sehingga berlalu waktu setahun,” (Riwayat Abu Daud – 1573; dan Ibn Majah – 1789) (Sumber: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan).

Kita mungkin pernah dengar tentang kanak-kanak yang mewarisi sejumlah wang yang besar daripada warisnya – atau mungkin juga daripada bayaran insuran akibat kecelakaan. Maka harta ini sudah jatuh menjadi hartanya dan penjaganya perlu bertanggungjawab dalam membantu kanak-kanak ini melangsaikan zakat hartanya. Asalkan cukup syarat-syarat termasuk kadar haul, harta yang dimiliki adalah pemilikan penuh, dan cukup nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakat harta ke atasnya. Ini termasuk bayi dan kanak-kanak yang belum mumayyiz.

Pastikan Anda Membayar Zakat Harta Dengan Betul

Contoh-contoh di atas merupakan jenis-jenis zakat harta yang boleh dikenakan zakat, namun perlu diingati bahawa setiap satu jenis zakat yang spesifik mempunyai cara kiraannya yang tersendiri. Ini kerana Islam Itu indah dan pada fitrahnya ia tidak akan membebankan para pembayar zakat. Justeru, semoga kita tidak culas dalam membayar zakat yang diwajibkan ke atas harta kita. 

 

Maahad Tahfiz Al Hikmah Shah Alam

Bayar Zakat

Online Mudah Pantas

Sejak 1 Januari 2018

dan telah menguruskan lebih daripada
200,000 pembayar zakat

Sejak
1 Januari 2018

dan telah menguruskan lebih 200,000 pembayar zakat

Tunaikan Zakat
Dengan Mudah

Tunaikan Zakat Anda Dengan Mudah

Maklum Balas Pengguna

Kelebihan Membayar Zakat

Ellipse 1

Rebat Cukai
Individu 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

logo_big

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Ellipse 2

Terus ke
Lembaga Zakat Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

Ellipse 3

Agihan Terus
Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

Khidmat Taksiran Zakat

Bayar Zakat
Hidup Berkat

Terdapat beberapa dalil yang merujuk kepada kewajipan berzakat. Allah SWT berfirman (maksudnya):

“Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat
dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat”
[Surah An-Nur (ayat 56)]

Pilih Jenis Zakat

Kelebihan Membayar Zakat

Ellipse 1

Rebat Cukai
Pendapatan 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

logo_big

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Ellipse 2

Terus ke
Lembaga Zakat

Perbankan Online & FPX Terus ke Lembaga Zakat Selangor

Ellipse 3

Agihan Terus
Ke Asnaf

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf

Khidmat Taksiran Zakat

Bayar Zakat
Hidup Berkat

Terdapat beberapa dalil yang merujuk kepada kewajipan berzakat. Allah SWT berfirman (maksudnya):

“Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat
dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat”
[Surah An-Nur (ayat 56)]

Pilih Jenis Zakat

Zakat Fitrah
Rebat Cukai 100%
Zakat Pendapatan
Rebat Cukai 100%
Zakat KWSP
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas
Rebat Cukai 100%
Zakat Pelaburan
Rebat Cukai 100%
Zakat Ternakan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Perniagaan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat ASB
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas Perhiasan
Rebat Cukai 100%
Zakat Saham
Rebat Cukai 100%
Zakat Tanaman
Rebat Cukai 2.5%
Qadha Zakat
Rebat Cukai 100%
Zakat Simpanan
Rebat Cukai 100%
Zakat Harta
Rebat Cukai 100%
Zakat Gratuiti
Rebat Cukai 100%
Zakat Takaful
Rebat Cukai 100%
Zakat Padi
Rebat Cukai 2.5%
Potongan Zakat Berjadual (PZB)
Rebat Cukai Pendapatan
100%(PCB ke PZB)

Copyright 2024 © All Rights Reserved. bayarzakatmalaysia.my

Copyright 2023 © All Rights Reserved.
bayarzakatmalaysia.my