fbpx

Bayar Qadha Zakat

Qadha Zakat

Cara Menunaikan 

  • Qada’ zakat adalah berdasarkan kepada nisab ketika haul/tahun yang terdahulu.
  • Pembayaran qada’ zakat ini boleh dibuat secara ansuran atau mengikut kemampuan.

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan zakat (fitrah / wang simpanan / pendapatan / perniagaan / emas / saham / ternakan / lain-lain) yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakil untuk tahun…………. kerana Allah Ta’ala.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!