Kalkulator & Cara Kira Zakat Pendapatan

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Pendapatan yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakili untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Zakat Pendapatan

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Tunaikan Zakat Pendapatan Anda

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Pendapatan yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakili untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Zakat Pendapatan

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Kira & Tunaikan
Zakat Pendapatan Selangor

Online Mudah Pantas

Rebat Cukai LHDN 100%

Tunaikan Zakat
Pendapatan
Dengan Mudah

1

Pilih jenis zakat yang
ingin ditunaikan

2

Kira jumlah zakat yang perlu ditunaikan

3

Isi maklumat dan tunaikan pembayaran

4

Dapatkan resit untuk rebat cukai LHDN

Tunaikan Zakat Pendapatan Anda Dengan Mudah

1

Pilih jenis zakat yang
ingin ditunaikan

2

Kira jumlah zakat yang
perlu ditunaikan

3

Isi maklumat dan
tunaikan pembayaran

4

Dapatkan resit untuk
rebat cukai LHDN

Maklum Balas Pengguna

Kelebihan
Membayar Zakat

Rebat Cukai
Individu 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke
Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus
Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf melalui Lembaga Zakat Selangor

Contoh Resit Zakat
Yang Akan Anda Terima

Untuk Kegunaan
Rebat Cukai LHDN

Pilih Jenis Zakat

Kelebihan Membayar Zakat

Rebat Cukai Pendapatan 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus Ke Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf di Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor

Pilih Jenis Zakat

Zakat Pendapatan
Rebat Cukai 100%
Zakat KWSP
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas
Rebat Cukai 100%
Zakat Pelaburan
Rebat Cukai 100%
Zakat Ternakan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Fitrah
Rebat Cukai 100%
Zakat Perniagaan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat ASB
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas Perhiasan
Rebat Cukai 100%
Zakat Saham
Rebat Cukai 100%
Zakat Kripto
Rebat Cukai 100%
Zakat Tanaman
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Simpanan
Rebat Cukai 100%
Zakat Harta
Rebat Cukai 100%
Zakat Gratuiti
Rebat Cukai 100%
Zakat Takaful
Rebat Cukai 100%
Zakat Padi
Rebat Cukai 2.5%
Qadha Zakat
Rebat Cukai 100%

Contoh Resit Zakat Yang Akan Anda Terima

Tauliah Pelantikan

Bersama kita tingkatkan hasil kutipan Lembaga Zakat Selangor.

Kongsi bersama keluarga dan rakan. Bayar zakat secara online dengan mudah & pantas.

Laporan Aktiviti & Agihan Lembaga Zakat Selangor

Aduan & Maklum Balas

Cara Pengemukaan Cukai Pendapatan Bagi Perniagaan Pemilikan Tunggal di Malaysia 

Perniagaan pemilikan tunggal semakin popular di kalangan masyarakat hari ini. Lebih ramai individu berusaha memulakan perniagaan sendiri, tetapi ramai tidak mengetahui cara membayar cukai bagi perniagaan mereka. Dalam artikel ini, kita akan melihat proses pengemukaan cukai pendapatan bagi perniagaan pemilikan tunggal di Malaysia dan memberikan beberapa panduan berguna.

Pengemukaan cukai pendapatan adalah proses penting bagi perniagaan pemilikan tunggal di Malaysia. Untuk memulakan, pemilik perlu mendaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) dan mendapatkan nombor cukai pendapatan yang unik. Nombor ini akan digunakan untuk tujuan pelaporan cukai dan identifikasi perniagaan anda.

Setelah mendapatkan nombor cukai pendapatan, anda perlu menyimpan rekod kewangan yang lengkap dan teliti. Ini termasuk mengumpulkan semua resit, invois, penyata bank dan dokumen kewangan lain yang berkaitan dengan perniagaan anda. Rekod ini perlu disimpan selama tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang cukai dan disediakan jika diminta oleh pihak berkuasa cukai.

 

Apa yang Dikategorikan sebagai Perniagaan Pemilikan Tunggal?

Perniagaan pemilikan tunggal merujuk kepada perniagaan yang dijalankan oleh seorang individu tanpa sekutu atau rakan kongsi. Individu ini adalah pemilik tunggal perniagaan dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perniagaan tersebut. Contoh perniagaan pemilikan tunggal termasuk kedai runcit, restoran kecil atau perkhidmatan perundingan.

Dalam perniagaan pemilikan tunggal, individu tersebut menguasai sepenuhnya pengurusan dan keputusan perniagaan. Mereka bertanggungjawab untuk menjalankan semua aspek operasi harian, menguruskan inventori, berurusan dengan pelanggan serta menjalankan aktiviti pemasaran dan kewangan. Keuntungan dan kerugian perniagaan juga menjadi tanggungjawab individu tersebut secara peribadi.

Salah satu kelebihan perniagaan pemilikan tunggal adalah kebebasan dan fleksibiliti dalam mengendalikan perniagaan. Individu tersebut mempunyai kuasa mutlak dalam membuat keputusan tanpa perlu berunding dengan rakan kongsi atau pemegang saham lain. Mereka juga dapat menyesuaikan perniagaan dengan keperluan dan keinginan mereka sendiri.

Namun, penting untuk diingat bahawa perniagaan pemilikan tunggal tidak mempunyai pemisahan antara aset peribadi dan perniagaan. Ini bermakna bahawa individu tersebut bertanggungjawab secara peribadi terhadap liabiliti perniagaan. Jika perniagaan mengalami kegagalan kewangan atau kesukaran, individu tersebut mungkin terdedah kepada risiko kehilangan harta benda peribadi.

Dalam konteks cukai pendapatan, perniagaan pemilikan tunggal dianggap sebagai entiti yang berasingan daripada pemiliknya. Perniagaan ini dikehendaki untuk mengemukakan penyata pendapatan dan kos perniagaan yang terpisah daripada pendapatan peribadi pemilik. Oleh itu, pengemukaan cukai pendapatan bagi perniagaan pemilikan tunggal memerlukan pemisahan yang jelas antara aspek perniagaan dan peribadi dalam proses pelaporan.

Perniagaan pemilikan tunggal memainkan peranan penting dalam ekonomi Malaysia dengan meningkatnya bilangan individu yang memilih untuk memulakan perniagaan sendiri. Dalam konteks cukai pendapatan, memahami proses pengemukaan dan tanggungjawab perniagaan pemilikan tunggal adalah penting untuk memastikan pematuhan yang betul dan mengelakkan sebarang masalah undang-undang atau kewangan.

 

Borang Mana yang Perlu Digunakan? 

Untuk pengemukaan cukai pendapatan bagi perniagaan pemilikan tunggal, borang yang perlu digunakan adalah Borang B. Borang ini adalah untuk individu yang menjalankan perniagaan pemilik tunggal tanpa sekutu. Anda boleh mendapatkan borang ini daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) atau memuat turunnya daripada laman web mereka.

 

Maklumat Apa yang Perlu Disediakan untuk Proses Pengemukaan Cukai?

Apabila anda ingin mengemukakan cukai pendapatan bagi perniagaan pemilikan tunggal, anda perlu menyediakan maklumat yang lengkap dan tepat. Berikut adalah beberapa maklumat penting yang perlu disediakan:

 • Maklumat Perniagaan: Sediakan butiran perniagaan anda seperti nama perniagaan, nombor pendaftaran perniagaan, alamat perniagaan, dan sebagainya.
 • Butiran Pendapatan: Nyatakan jumlah pendapatan yang diterima daripada perniagaan anda. Ini termasuk pendapatan jualan, komisen, atau pendapatan lain yang diingat melalui perniagaan.
 • Butiran Perbelanjaan: Senaraikan semua perbelanjaan yang berkaitan dengan perniagaan anda seperti kos inventori, sewa premis, gaji pekerja, dan lain-lain. Pastikan anda menyimpan rekod yang lengkap dan terperinci bagi memudahkan pengemukaan cukai.
 • Cukai dan Caruman: Sediakan butiran mengenai cukai dan caruman yang telah anda bayar seperti cukai jualan dan caruman KWSP.
 • Potongan Cukai: Anda juga perlu mengemukakan butiran mengenai sebarang potongan cukai yang layak anda dapatkan seperti pelepasan individu, pelepasan anak dan sebagainya.

 

Apa Jenis Potongan Cukai dan Insentif yang Layak Anda Dapat?

Sebagai pemilik perniagaan pemilikan tunggal di Malaysia, anda layak untuk mendapat beberapa potongan cukai dan insentif tertentu. Berikut adalah beberapa potongan cukai yang mungkin anda layak terima:

 • Pelepasan Individu: Setiap individu berhak mendapat pelepasan individu mengikut kadar yang ditetapkan oleh LHDNM. Pelepasan individu ini membolehkan anda mengurangkan jumlah pendapatan yang dikenakan cukai.
 • Pelepasan Anak: Jika anda mempunyai anak, anda mungkin berhak untuk mendapatkan pelepasan anak. Ini membolehkan anda mengurangkan jumlah cukai yang perlu anda bayar berdasarkan bilangan anak yang anda miliki.
 • Potongan Perbelanjaan Perniagaan: Anda boleh mengurangkan beberapa perbelanjaan perniagaan yang berkaitan daripada jumlah pendapatan anda sebelum dikira cukai. Contohnya, kos pembelian inventori, sewa premis, pembelian peralatan, pengiklanan, dan perbelanjaan lain yang berkaitan dengan operasi perniagaan anda.
 • Potongan Pinjaman: Jika anda telah mengambil pinjaman untuk membiayai perniagaan anda, anda boleh memohon potongan cukai untuk faedah pinjaman tersebut. Potongan ini membolehkan anda mengurangkan jumlah pendapatan yang dikenakan cukai.

Selain daripada potongan cukai, terdapat juga insentif tertentu yang ditawarkan oleh kerajaan bagi merangsang pertumbuhan perniagaan pemilik tunggal. Contohnya, Program Dana Khas Usahawan Mikro (DKUM) yang menyediakan pembiayaan mudah kepada usahawan mikro untuk memulakan atau memperluas perniagaan mereka.

 

Apa Kadar Cukai Bagi Pemilik Perniagaan? 

Kadar cukai bagi pemilik perniagaan pemilikan tunggal di Malaysia adalah bergantung kepada jumlah pendapatan yang diperolehi. Berikut adalah beberapa kadar cukai yang sering diaplikasi:

 • Pendapatan Kurang daripada RM5,000: Tidak dikenakan cukai.
 • Pendapatan antara RM5,001 hingga RM20,000: Dikenakan cukai pada kadar 1% hingga 5%.
 • Pendapatan antara RM20,001 hingga RM35,000: Dikenakan cukai pada kadar 10%.
 • Pendapatan antara RM35,001 hingga RM50,000: Dikenakan cukai pada kadar 16%.
 • Pendapatan melebihi RM50,000: Dikenakan cukai pada kadar 20%.

Sekiranya anda tidak pasti tentang kadar cukai yang terpakai kepada perniagaan anda, disarankan agar anda mendapatkan nasihat daripada pakar cukai atau juruaudit yang berpengalaman.

 

 

Apa Amalan Terbaik dalam Pengemukaan Cukai?

Untuk memudahkan proses pengemukaan cukai pendapatan bagi perniagaan pemilik tunggal anda, berikut adalah beberapa amalan terbaik yang boleh anda ikuti:

Berkhidmat Dengan Tertib 

Pastikan anda mengatur dan menyimpan semua rekod perniagaan dengan tertib. Ini termasuk penyimpanan segala dokumen penting seperti resit pembelian, invois, penyata bank, dan rekod perbelanjaan lain. Dengan mengatur rekod secara teratur, anda dapat memastikan bahawa semua maklumat yang diperlukan untuk pengemukaan cukai pendapatan adalah lengkap dan mudah diakses.

Merekodkan Semua Pendapatan dan Perbelanjaan 

Sangat penting untuk mencatat semua pendapatan dan perbelanjaan yang berkaitan dengan perniagaan anda. Ini termasuk pendapatan jualan, komisen, pendapatan lain, serta perbelanjaan seperti kos inventori, sewa, gaji pekerja, dan lain-lain. Dengan merekodkan secara teliti, anda dapat mengira jumlah pendapatan yang tepat dan memaksimumkan potongan cukai yang layak anda terima.

Menetapkan Penanda Masa Sepanjang Tahun 

Adalah bijak untuk menetapkan penanda masa atau checkpoint sepanjang tahun untuk menguruskan aspek cukai perniagaan anda. Contohnya, anda boleh menetapkan penanda masa bulanan untuk mengkaji dan menyemak rekod perniagaan, demi memastikan bahawa anda mematuhi keperluan cukai dan melihat jika terdapat potensi untuk memaksimumkan potongan cukai atau insentif lain.

Mencari Bantuan daripada Pakar

Jika anda merasa terhad atau tidak yakin dalam urusan cukai, adalah bijak untuk mencari bantuan daripada pakar cukai atau juruaudit yang berpengalaman. Mereka dapat memberikan nasihat yang tepat dan membantu anda dalam menguruskan pengemukaan cukai dengan betul. Anda juga boleh menggunakan perkhidmatan dan platform dalam talian untuk memudahkan proses pengemukaan cukai perniagaan anda.

 

Potensi Denda Pemilik Perniagaan Tunggal yang Tidak Mengemukakan Cukai Pendapatan 

Selain memahami proses pengemukaan cukai pendapatan bagi perniagaan pemilik tunggal di Malaysia, penting juga untuk menyedari potensi denda yang mungkin dihadapi jika anda gagal mengemukakan cukai atau melanggar peraturan cukai. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diambil kira:

Tarikh Akhir Pengemukaan Cukai 

LHDN menetapkan tarikh akhir pengemukaan cukai setiap tahun. Jika anda tidak mengemukakan cukai pendapatan perniagaan anda sebelum tarikh akhir yang ditetapkan, anda mungkin dikenakan denda. Oleh itu, pastikan anda mengetahui tarikh akhir pengemukaan dan mengatur masa yang mencukupi untuk menyediakan dan mengemukakan cukai pendapatan anda.

Denda Lewat 

Jika anda mengemukakan cukai pendapatan melebihi tarikh akhir yang ditetapkan, LHDN berhak untuk mengenakan denda terhadap jumlah cukai yang perlu anda bayar. Denda ini biasanya dikira berdasarkan jumlah cukai tertunggak dan tempoh lewat pengemukaan. Oleh itu, adalah penting untuk menghormati tarikh akhir pengemukaan dan mengemukakan cukai pendapatan tepat pada waktunya.

 

Denda Bagi Maklumat Tidak Lengkap atau Tidak Tepat 

Jika maklumat yang disediakan dalam pengemukaan cukai pendapatan anda tidak lengkap atau tidak tepat, anda juga boleh dikenakan denda. LHDN mempunyai kuasa untuk menyemak semula dan mengaudit rekod perniagaan anda. Jika terdapat kekurangan maklumat yang ketara atau penyelewengan cukai, anda mungkin dikenakan denda dan denda tambahan.

Pemeriksaan dan Audit oleh LHDN 

LHDN mempunyai kuasa untuk melakukan pemeriksaan dan audit ke atas perniagaan pemilik tunggal untuk memastikan kepatuhan cukai. Jika perniagaan anda dipilih untuk pemeriksaan, anda perlu menyediakan rekod perniagaan yang lengkap dan tepat kepada pihak berkuasa. Jika terdapat ketidakpatuhan cukai yang ketara, anda mungkin dikenakan denda, denda tambahan, atau tindakan undang-undang yang lebih serius.

KESIMPULAN

Sebagai pemilik perniagaan pemilikan tunggal di Malaysia, penting untuk memahami proses pengemukaan cukai pendapatan. Dengan mengetahui borang yang perlu digunakan, maklumat yang perlu disediakan, potongan cukai yang boleh anda terima, dan amalan terbaik dalam pengemukaan cukai, anda dapat menjalankan perniagaan anda dengan lebih lancar dan memenuhi tanggungjawab cukai anda.

Penting untuk sentiasa mengutamakan kepatuhan cukai dan menjaga rekod perniagaan yang teratur. Jika anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk mencari nasihat daripada pakar cukai atau menggunakan perkhidmatan dalam talian yang memudahkan pengemukaan cukai. Dengan menjaga urusan cukai dengan baik, anda dapat melindungi kepentingan perniagaan anda dan berjaya dalam perniagaan pemilik tunggal anda.