Tunaikan Zakat Perniagaan Anda

Bayar Zakat Perniagaan anda menggunakan akaun syarikat, enterprise atau persendirian.

Pembayaran maksima bagi akaun syarikat adalah RM1 juta, sementara bagi enterprise & persendirian adalah RM30,000 bagi setiap transaksi.

Bayar Zakat Perniagaan anda menggunakan akaun syarikat, enterprise atau persendirian.

Pembayaran maksima bagi akaun syarikat adalah RM1 juta, sementara bagi enterprise & persendirian adalah RM30,000 bagi setiap transaksi.

Kalkulator & Cara Kira Zakat Perniagaan

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Perniagaan yang wajib ke atas Perniagaan saya / pihak yang saya wakili untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Zakat Perniagaan

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Tunaikan Zakat Perniagaan Anda

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Perniagaan yang wajib ke atas Perniagaan saya / pihak yang saya wakili untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Zakat Perniagaan

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Kira & Tunaikan Zakat Selangor

Online Mudah Pantas

Rebat Cukai LHDN 100%

Tunaikan Zakat
Dengan Mudah

1

Pilih jenis zakat yang
ingin ditunaikan

2

Kira jumlah zakat yang perlu ditunaikan

3

Isi maklumat dan tunaikan pembayaran

4

Dapatkan resit untuk rebat cukai LHDN

Tunaikan Zakat Anda Dengan Mudah

1

Pilih jenis zakat yang
ingin ditunaikan

2

Kira jumlah zakat yang
perlu ditunaikan

3

Isi maklumat dan
tunaikan pembayaran

4

Dapatkan resit untuk
rebat cukai LHDN

Maklum Balas Pengguna

Kelebihan
Membayar Zakat

Rebat Cukai
Individu 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke
Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus
Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf melalui Lembaga Zakat Selangor

Contoh Resit Zakat
Yang Akan Anda Terima

Untuk Kegunaan
Rebat Cukai LHDN

Pilih Jenis Zakat

Kelebihan Membayar Zakat

Rebat Cukai Pendapatan 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus Ke Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf di Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor

Pilih Jenis Zakat

Zakat Pendapatan
Rebat Cukai 100%
Zakat KWSP
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas
Rebat Cukai 100%
Zakat Pelaburan
Rebat Cukai 100%
Zakat Ternakan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Fitrah
Rebat Cukai 100%
Zakat Perniagaan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat ASB
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas Perhiasan
Rebat Cukai 100%
Zakat Saham
Rebat Cukai 100%
Zakat Kripto
Rebat Cukai 100%
Zakat Tanaman
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Simpanan
Rebat Cukai 100%
Zakat Harta
Rebat Cukai 100%
Zakat Gratuiti
Rebat Cukai 100%
Zakat Takaful
Rebat Cukai 100%
Zakat Padi
Rebat Cukai 2.5%
Qadha Zakat
Rebat Cukai 100%

Contoh Resit Zakat Yang Akan Anda Terima

Tauliah Pelantikan

Bersama kita tingkatkan hasil kutipan Lembaga Zakat Selangor.

Kongsi bersama keluarga dan rakan. Bayar zakat secara online dengan mudah & pantas.

Laporan Aktiviti & Agihan Lembaga Zakat Selangor

Aduan & Maklum Balas

Adakah Zakat Wajib Ke Atas Harta Perniagaan?

Dalam Islam, zakat adalah satu kewajipan ibadah dan merupakan satu cara untuk menyucikan harta. Apabila melibatkan perniagaan, zakat perlu dikenakan ke atas beberapa aset yang berkaitan dengan perniagaan. Adalah penting untuk menentukan aset-aset yang boleh dikenakan zakat untuk memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip pembayaran zakat dalam Islam. Pengiraannya melibatkan pertimbangan terhadap pelbagai aset dan pemotongan liabiliti untuk menentukan jumlah zakat. Berikut adalah beberapa aset yang biasa dikenakan zakat dalam perniagaan:

 • Harta Perniagaan:

Zakat perlu dikenakan ke atas harta yang dimiliki oleh perniagaan untuk tujuan pelaburan atau operasi. Harta perniagaan boleh termasuk hartanah, saham, atau aset lain yang dimiliki oleh perniagaan. Contohnya, jika perniagaan memiliki hartanah bernilai RM500,000 untuk tujuan pelaburan atau operasi perniagaan, zakat perlu dikenakan ke atas nilai hartanah tersebut.

 • Modal Perniagaan:

Modal yang dilaburkan dalam perniagaan, termasuk tunai, inventori, dan aset lain yang digunakan dalam operasi perniagaan, mungkin dikenakan zakat. Modal perniagaan adalah jumlah wang atau nilai aset yang dilaburkankan dalam perniagaan untuk memulakan dan menjalankan operasi perniagaan. Zakat perlu dikenakan ke atas modal ini. Contohnya, jika perniagaan memulakan operasi dengan modal sebanyak RM200,000, zakat perlu dikenakan ke atas jumlah tersebut.

 • Inventori Perniagaan:

Barang yang disimpan untuk tujuan jualan atau pembuatan adalah dikira sebagai aset yang boleh dikenakan zakat. Inventori perniagaan termasuk barang dagangan atau bahan mentah yang dipegang oleh perniagaan untuk tujuan menjual atau menghasilkan produk. Zakat perlu dikenakan ke atas nilai inventori ini. Contohnya, jika perniagaan mempunyai inventori bernilai RM300,000, zakat perlu dikenakan ke atas jumlah inventori tersebut.

Akhirnya, tentu sekali zakat perlu dikenakan ke atas keuntungan bersih yang diperoleh oleh perniagaan setelah memotong kos, liabiliti, dan cukai. Keuntungan perniagaan adalah pendapatan yang diperoleh daripada operasi perniagaan setelah semua perbelanjaan perniagaan dan komitmen cukai dipertimbangkan. Contohnya, jika perniagaan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak RM100,000 dalam satu tahun, zakat perlu dikenakan ke atas jumlah tersebut.

Adalah penting untuk menilai aset-aset ini dengan teliti dan mengira zakat secara sewajarnya untuk memenuhi tanggungjawab zakat ke atas perniagaan. Dengan memahami jenis aset yang boleh dikenakan zakat dan mengikuti panduan yang betul, usahawan Muslim dapat memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip zakat dan menyucikan kekayaan mereka sambil memberi manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh.

 

Bagaimana Mengira Zakat Perniagaan

Mengira zakat ke atas perniagaan memerlukan pertimbangan yang teliti terhadap aset-aset yang boleh dikenakan zakat dan nilai-nilai mereka. Berikut adalah proses umum untuk mengira zakat ke atas perniagaan:

 • Tentukan Aset-Aset yang Boleh Dikenakan Zakat

Kenalpasti aset-aset yang boleh dikenakan zakat yang berkaitan dengan perniagaan, seperti harta perniagaan, modal perniagaan, dan inventori perniagaan, serta keuntungan perniagaan.

 • Kira Jumlah Nilai Keseluruhan Aset-Aset yang Boleh Dikenakan Zakat

Tentukan jumlah nilai keseluruhan aset-aset yang boleh dikenakan zakat dengan menilai nilai pasaran atau nilai adil mereka.

 • Tolak Liabiliti

Tolak sebarang liabiliti, hutang, atau tanggungan yang belum diselesaikan daripada jumlah nilai aset-aset yang boleh dikenakan zakat.

 • Tentukan Nilai Bersih Aset-Aset yang Boleh Dikenakan Zakat

Selepas memotong liabiliti, anda akan mendapat nilai bersih aset-aset yang boleh dikenakan zakat.

 • Gunakan Kadar Zakat

Kadar zakat bagi aset perniagaan biasanya adalah 2.5% daripada nilai bersih aset-aset yang boleh dikenakan zakat.

 • Kira Jumlah Zakat

Darabkan nilai bersih aset-aset yang boleh dikenakan zakat dengan kadar zakat untuk mengira jumlah zakat yang perlu dibayar oleh perniagaan.

 

Contoh Cara Mengira Zakat Perniagaan

Untuk lebih memahami cara mengira zakat ke atas perniagaan, mari kita ambil contoh sebuah perniagaan runcit.

 1. Tentukan Keuntungan serta Aset-Aset yang Boleh Dikenakan Zakat:
 • Keuntungan Perniagaan: RM100,000
 • Harta Perniagaan: RM500,000
 • Modal Perniagaan: RM200,000
 • Inventori Perniagaan: RM300,000
 1. Kira Jumlah Nilai Keseluruhan Aset-Aset yang Boleh Dikenakan Zakat:
 • Jumlah Nilai = Keuntungan Perniagaan + Harta Perniagaan + Modal Perniagaan + Inventori Perniagaan
 • = RM100,000 + RM500,000 + RM200,000 + RM300,000
 • = RM1,100,000
 1. Tolak Liabiliti:
 • Kita anggap kedai runcit ini mempunyai liabiliti tertunggak sebanyak RM400,000.
 • Nilai Bersih Aset-Aset yang Boleh Dikenakan Zakat = Jumlah Nilai Aset-Aset yang Boleh Dikenakan Zakat – Liabiliti
 • = RM1,100,000 – RM400,000
 • = RM700,000
 1. Gunakan Kadar Zakat:
 • Kadar Zakat = 2.5% daripada Nilai Bersih Aset-Aset yang Boleh Dikenakan Zakat
 • = 2.5% daripada RM700,000
 • = RM17,500

Berdasarkan pengiraan, kedai runcit in perlu membayar RM17,500 sebagai zakat ke atas perniagaan mereka.

 

Kesimpulan

Mengira zakat ke atas aset perniagaan adalah penting bagi usahawan Muslim untuk memenuhi tanggungjawab Islam dan menyucikan kekayaan mereka. Ia melibatkan pertimbangan terhadap pelbagai aset yang boleh dikenakan zakat, pemotongan liabiliti, dan penggunaan kadar zakat untuk menentukan jumlah zakat yang perlu dibayar. Dengan mengikuti panduan yang disediakan oleh sarjana Islam dan menggunakan kalkulator zakat Malaysia, seseorang individu boleh mengira dan memenuhi tanggungjawab zakat mereka dengan tepat sambil menyumbang kepada kemajuan komuniti dan ummah.