Cara Kira Zakat Perniagaan

Bagi sesebuah perniagaan yang dimiliki oleh seorang Muslim, zakat perniagaan adalah satu ibadah yang tidak boleh diabaikan. Ia bukan sekadar satu tanggungjawab, tetapi juga merupakan satu cara untuk menyucikan dan memberkati pendapatan perniagaan kita.

Zakat perniagaan memainkan peranan penting dalam meningkatkan keberkatan perniagaan kita. Ia adalah satu bentuk sedekah yang membolehkan kita memberi kembali kepada masyarakat yang memerlukan. Dengan membayar zakat perniagaan, kita turut menyokong usaha-usaha kebajikan dan membantu meningkatkan taraf kehidupan mereka yang kurang bernasib baik.

Beberapa Cara Kira Zakat Perniagaan

Dalam artikel ini, kita akan meninjau beberapa cara yang berbeza untuk mengira zakat perniagaan dengan mudah. Ia akan membantu kita memahami proses yang diperlukan dan mengambil langkah-langkah yang betul untuk memastikan zakat perniagaan kita ditunaikan dengan betul.

Kita akan melihat perniagaan berdasarkan jenis barangan dan perkhidmatan, serta kriteria yang perlu dipenuhi bagi menjalankan zakat perniagaan dengan sah. Kita akan membincangkan syarat-syarat wajib zakat perniagaan, seperti keabsahan pemilikan, nisab, haul, dan niat berniaga.

Selain itu, kita juga akan membincangkan contoh pengiraan zakat perniagaan berdasarkan beberapa scenario yang berbeza. Ini akan membantu kita memahami secara praktikal bagaimana mengira zakat perniagaan berdasarkan aset semasa, liabiliti semasa, jualan setahun, dan kos operasi setahun. Melalui contoh-contoh ini, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana mengira zakat perniagaan mengikut situasi perniagaan kita sendiri.

Akhir sekali, kita akan memperkenalkan Bayar Zakat Malaysia, satu platform yang boleh membantu kita menguruskan pembayaran zakat perniagaan secara mudah dan efisien. Dengan menggunakan perkhidmatan ini, kita dapat memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan tanggungjawab zakat perniagaan dengan cepat dan efisien.

Mari kita lihat beberapa cara untuk mengira zakat perniagaan yang lazim digunakan.

 

Cara 1: Perniagaan Berasaskan Barangan

Pertama sekali, mari kita bincangkan perniagaan yang berasaskan kepada barangan. Ada dua jenis perniagaan yang termasuk dalam kategori ini. Yang pertama ialah perniagaan mudir, iaitu perniagaan runcit di mana peniaga tidak menunggu harga barangan meningkat sebelum menjualnya. Menurut ahli fiqah mazhab Maliki, peniaga jenis ini perlu membayar zakat tanpa syarat haul terhadap barangan. Namun, tempoh haul bagi peniaga ini dikira berasaskan tempoh modal asal yang dilaburkan dalam perniagaan atau tarikh pembelian barangan. Nilai barangan ini perlu dikira bersama-sama dengan wang tunai dan dikurangkan dengan hutang-piutang perniagaan (tidak termasuk harta tetap). Sekiranya jumlah pendapatan atau baki selepas pengurangan mencapai nisab, maka zakat perlu ditunaikan.

Jenis perniagaan kedua ialah perniagaan spekulasi. Perniagaan spekulasi merujuk kepada peniaga yang membeli barangan dan menunggu sehingga harga barangan tersebut meningkat sebelum menjualnya. Kebanyakan mazhab (kecuali mazhab Maliki) menyatakan bahawa peniaga jenis ini wajib mengeluarkan zakat setiap tahun walaupun mereka tidak menjual barangan tersebut. Namun, ahli fiqah Mazhab Maliki berpendapat bahawa hutang yang diberikan oleh peniaga spekulasi kepada pembeli tidak perlu dikeluarkan zakat ke atasnya, kecuali jika peniaga itu telah menerima pembayaran hutang tersebut. Pada zaman moden ini, kita boleh aplikasikan kepada “hutang” di mana invois atau “purchase order” telah dikeluarkan tetapi jumlahnya belum diterima oleh penjual/peniaga.

 

Cara 2: Perniagaan Berasaskan Perkhidmatan

Selain perniagaan berdasarkan barangan, terdapat juga perniagaan yang berdasarkan perkhidmatan. Ini melibatkan golongan profesional dan berkemahiran yang mendapat pendapatan daripada imbuhan bulanan atau bayaran sekaligus. Pendapat ahli fiqah (atau dikenali juga sebagai golongan fuqaha) dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak mensyaratkan haul untuk zakat perniagaan berdasarkan perkhidmatan ini. Ini bermakna zakat perlu dikeluarkan selepas mencapai nisab, walaupun belum genap setahun. Walau bagaimanapun, jika pendapatan tidak mencapai nisab, ia perlu dikumpulkan sehingga mencukupi nisab menjelang akhir tahun zakat. Bagi mazhab Shafi’i pula, zakat daripada perniagaan berasaskan perkhidmatan hanya dikenakan ke atas simpanan sahaja, iaitu jika telah mencapai kadar nisab setelah tuan punya perniagaan perkhidmatan ini menerima pendapatan atau “gajinya”.

Selain itu, terdapat juga perniagaan yang menggunakan harta al-mustaghallat. Harta ini merupakan harta yang tidak diwajibkan zakat ke atasnya, seperti rumah, bangunan pejabat atau kenderaan, namun harta-harta ini memberikan pulangan pendapatan dengan cara menyewakannya. Perniagaan jenis ini tidak mewajibkan zakat ‘ain (fizikal) kerana ia bukan dijadikan barangan perniagaan, tetapi digunakan untuk pengembangan harta dan memberi keuntungan kepada pemiliknya melalui sewaan atau penjualan barangan atau manfaat yang terhasil daripadanya. Walau bagaimanapun, beberapa pendapatan daripada harta al-mustaghallat, seperti yuran pengurusan, caj pengangkutan, dan lain-lain, perlu dikenakan zakat berdasarkan nilai baki pada akhir haul.

 

Syarat Wajib Zakat Perniagaan

Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat syarat-syarat untuk dikenakan zakat perniagaan:

  • Muslim: Perniagaan yang mempunyai pemilik bercampur antara Muslim dan bukan Muslim hanya akan dikenakan zakat kepada bahagian pemilik Muslim sahaja.
  • Sempurna Milik: Harta yang dikenakan zakat mestilah dimiliki sepenuhnya dan mempunyai kuasa penuh ke atas harta tersebut.
  • Cukup Nisab: Nilai minimum untuk menentukan sama ada zakat perlu dikeluarkan daripada harta tersebut. Kadar nisab setara dengan nilai 85 gram emas semasa.
  • Cukup Haul: Perniagaan tersebut perlu genap setahun. Penilaian zakat perniagaan berdasarkan keadaan perniagaan pada akhir haul.
  • Niat Berniaga: Berniat untuk mendapatkan keuntungan daripada perniagaan dan telah menjalankannya secara aktif. Niat dan amalan perniagaan perlu wujud secara berterusan.
  • Barang Perniagaan dan Perkhidmatan yang Halal: Zakat perniagaan hanya dikenakan kepada perniagaan yang halal. Perniagaan haram, seperti yang kena-mengena dengan arak, khinzir, perjudian, dan riba tidak dikenakan zakat.

Contoh Pengiraan Zakat Perniagaan

Mari kita lihat contoh pengiraan zakat perniagaan. Terdapat dua cara pengiraan yang umum digunakan.

Jika perniagaan anda mempunyai penyata kewangan, anda boleh mengira zakat berdasarkan rumus berikut:

ASET SEMASA (tolak) LIABILITI SEMASA = ASET SEMASA BERSIH (darab) 2.5% = JUMLAH ZAKAT.

Bagi perniagaan yang tidak mempunyai stok barangan, seperti kedai makan, kontraktor, atau kedai dobi, anda boleh mengira zakat berdasarkan rumus berikut:

JUALAN SETAHUN (tolak) KOS OPERASI SETAHUN = UNTUNG KASAR (darab) 2.5% = JUMLAH ZAKAT.

 

Kesimpulan

Dalam dunia perniagaan yang kompetitif ini, penting bagi kita untuk memastikan bahawa perniagaan kita berada di landasan yang betul. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memenuhi tanggungjawab zakat perniagaan. Dengan membayar zakat secara konsisten, kita menyucikan pendapatan perniagaan kita dan juga membantu mereka yang memerlukan.

Jadi, mari kita berusaha untuk mengikut panduan dan kaedah yang telah dibincangkan dalam artikel ini bagi mengira dan membayar zakat perniagaan dengan betul. Ingatlah bahawa zakat bukan sahaja satu tanggungjawab agama, tetapi juga memberikan faedah jangka panjang kepada perniagaan dan masyarakat.

Untuk pengiraan zakat perniagaan yang mudah dan pembayaran yang lancar, pastikan anda menggunakan perkhidmatan BayarZakatMalaysia.my. Semoga perniagaan kita semua semakin maju dan berjaya dalam usaha kita.

Kira Zakat Fitrah

NIAT MEMBAYAR ZAKAT FITRAH

Inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diri saya / tanggungan saya / wakil pada tahun ini kerana ALLAH Ta’ala.

Teruskan pembayaran zakat fitrah melalui Perbankan Online & FPX. 

Qadha Zakat Fitrah

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:
Maahad Tahfiz Al Hikmah Shah Alam

Bayar Zakat

Online Mudah Pantas

Sejak 1 Januari 2018

dan telah menguruskan lebih daripada
200,000 pembayar zakat

Sejak
1 Januari 2018

dan telah menguruskan lebih 200,000 pembayar zakat

Tunaikan Zakat
Dengan Mudah

Tunaikan Zakat Anda Dengan Mudah

Maklum Balas Pengguna

Kelebihan Membayar Zakat

Ellipse 1

Rebat Cukai
Individu 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

logo_big

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Ellipse 2

Terus ke
Lembaga Zakat Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

Ellipse 3

Agihan Terus
Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

Khidmat Taksiran Zakat

Bayar Zakat
Hidup Berkat

Terdapat beberapa dalil yang merujuk kepada kewajipan berzakat. Allah SWT berfirman (maksudnya):

“Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat
dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat”
[Surah An-Nur (ayat 56)]

Pilih Jenis Zakat

Kelebihan Membayar Zakat

Ellipse 1

Rebat Cukai
Pendapatan 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

logo_big

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Ellipse 2

Terus ke
Lembaga Zakat

Perbankan Online & FPX Terus ke Lembaga Zakat Selangor

Ellipse 3

Agihan Terus
Ke Asnaf

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf

Khidmat Taksiran Zakat

Bayar Zakat
Hidup Berkat

Terdapat beberapa dalil yang merujuk kepada kewajipan berzakat. Allah SWT berfirman (maksudnya):

“Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat
dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat”
[Surah An-Nur (ayat 56)]

Pilih Jenis Zakat

Zakat Fitrah
Rebat Cukai 100%
Zakat Pendapatan
Rebat Cukai 100%
Zakat KWSP
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas
Rebat Cukai 100%
Zakat Pelaburan
Rebat Cukai 100%
Zakat Ternakan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Perniagaan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat ASB
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas Perhiasan
Rebat Cukai 100%
Zakat Saham
Rebat Cukai 100%
Zakat Tanaman
Rebat Cukai 2.5%
Qadha Zakat
Rebat Cukai 100%
Zakat Simpanan
Rebat Cukai 100%
Zakat Harta
Rebat Cukai 100%
Zakat Gratuiti
Rebat Cukai 100%
Zakat Takaful
Rebat Cukai 100%
Zakat Padi
Rebat Cukai 2.5%
Potongan Zakat Berjadual (PZB)
Rebat Cukai Pendapatan
100%(PCB ke PZB)