Kalkulator & Cara Kira Zakat Pendapatan

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Pendapatan yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakili untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Zakat Pendapatan

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Tunaikan Zakat Pendapatan Anda

Inilah wang sebanyak RM……. sebagai menunaikan Zakat Pendapatan yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakili untuk tahun………… kerana Allah Ta’ala.

Zakat Pendapatan

Jumlah Minima: RM10

RM

Jumlah Minima:RM10

Jumlah Maksima:RM30,000

Category:

Kira & Tunaikan
Zakat Pendapatan Selangor

Online Mudah Pantas

Rebat Cukai LHDN 100%

Tunaikan Zakat
Dengan Mudah

1

Pilih jenis zakat yang
ingin ditunaikan

2

Kira jumlah zakat yang perlu ditunaikan

3

Isi maklumat dan tunaikan pembayaran

4

Dapatkan resit untuk rebat cukai LHDN

Tunaikan Zakat Anda Dengan Mudah

1

Pilih jenis zakat yang
ingin ditunaikan

2

Kira jumlah zakat yang
perlu ditunaikan

3

Isi maklumat dan
tunaikan pembayaran

4

Dapatkan resit untuk
rebat cukai LHDN

Maklum Balas Pengguna

Kelebihan
Membayar Zakat

Rebat Cukai
Individu 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke
Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus
Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf melalui Lembaga Zakat Selangor

Contoh Resit Zakat
Yang Akan Anda Terima

Untuk Kegunaan
Rebat Cukai LHDN

Pilih Jenis Zakat

Kelebihan Membayar Zakat

Rebat Cukai Pendapatan 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus Ke Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf di Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor

Pilih Jenis Zakat

Zakat Pendapatan
Rebat Cukai 100%
Zakat KWSP
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas
Rebat Cukai 100%
Zakat Pelaburan
Rebat Cukai 100%
Zakat Ternakan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Fitrah
Rebat Cukai 100%
Zakat Perniagaan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat ASB
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas Perhiasan
Rebat Cukai 100%
Zakat Saham
Rebat Cukai 100%
Zakat Kripto
Rebat Cukai 100%
Zakat Tanaman
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Simpanan
Rebat Cukai 100%
Zakat Harta
Rebat Cukai 100%
Zakat Gratuiti
Rebat Cukai 100%
Zakat Takaful
Rebat Cukai 100%
Zakat Padi
Rebat Cukai 2.5%
Qadha Zakat
Rebat Cukai 100%

Contoh Resit Zakat Yang Akan Anda Terima

Tauliah Pelantikan

Bersama kita tingkatkan hasil kutipan Lembaga Zakat Selangor.

Kongsi bersama keluarga dan rakan. Bayar zakat secara online dengan mudah & pantas.

Laporan Aktiviti & Agihan Lembaga Zakat Selangor

Aduan & Maklum Balas

Cara Kira Zakat di Malaysia

Pembayaran zakat adalah wajib bagi semua umat Islam yang layak dan berdasarkan nilai nisab semasa. Nilai ini berbeza-beza dari setahun ke setahun mengikut keadaan ekonomi semasa tempatan, jadi sebelum membayar zakat, kita perlu menyemak dengan pihak berkuasa negeri untuk mengetahui nilai nisab sesuatu tahun. Setelah mengetahui nilai nisab, kita perlu tahu bagaimana cara kira zakat di Malaysia untuk dapatkan nilai zakat yang perlu dibayar dan seterusnya boleh ditolak daripada jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar kelak.

Apa itu zakat?

Sebelum kita mempelajari cara mengira zakat di Malaysia, penting untuk memahami apa itu zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan istilah “zakat” diterjemahkan kepada “penyucian” atau “pertumbuhan”. Ia menunjukkan tanggungjawab orang beriman untuk memperuntukkan sebahagian daripada harta mereka kepada mereka yang memerlukan. Kewajipan ini adalah kewajipan kepada setiap orang Islam yang memenuhi kriteria tertentu dan berlandaskan prinsip keadilan sosial dan pengagihan kekayaan yang saksama. Lazimnya, zakat diberikan sebagai peratusan yang ditetapkan bagi aset individu yang melebihi nisab, iaitu sejumlah nilai harta yang telah ditetapkan. Aset yang dikenakan zakat termasuk wang tunai, emas, perak dan ternakan.

Tahap nisab zakat pendapatan dan zakat haul boleh berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Secara amnya, jumlah zakat yang perlu dibayar adalah berdasarkan kekayaan atau simpanan seseorang dan dinyatakan sebagai peratusan daripada harta mereka. Bagaimanapun, kadar zakat adalah sama bagi semua pembayar zakat tanpa mengira jumlah simpanan atau harta, iaitu sebanyak 2.5% daripada jumlah yang dikenakan zakat. Jumlah ini adalah berdasarkan dalil daripada sabda Rasulullah SAW (yang bermaksud):

“Apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat bagi sesuatu harta kecuali genap setahu.” (Hadith riwayat Abu Daud)

Kadar 5 dirham daripada 200 dirham adalah 2.5% dan ini merupakan asas bagi kadar zakat yang perlu dibayar oleh umat Islam. Sementara itu, orang bukan Islam tidak wajib membayar zakat pendapatan.

Jenis-jenis zakat dan yang mana yang berkenaan dengan anda?

Zakat merupakan kewajipan agama Islam yang melibatkan sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Di Malaysia, terdapat beberapa jenis zakat yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa jenis zakat yang biasa diamalkan:

  • Zakat Pendapatan: Zakat pendapatan dikenakan ke atas pendapatan yang diperolehi oleh seseorang individu. Ia merujuk kepada sebahagian daripada pendapatan bulanan yang perlu disumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Zakat pendapatan dihitung berdasarkan peratus tertentu dari pendapatan kasar, setelah ditolak perbelanjaan asas dan tanggungan yang perlu dipikul.
  • Zakat Harta Zakat harta dikenakan ke atas kekayaan tertentu yang dimiliki. Ini termasuk simpanan bank, pelaburan, saham, emas, perak, hartanah yang tidak digunakan untuk kegunaan peribadi, dan lain-lain.
  • Zakat Emas dan Perak: Zakat emas dan perak dikenakan ke atas pemilikan emas dan perak
  • Zakat Perniagaan: Zakat perniagaan dikenakan ke atas keuntungan perniagaan atau modal perniagaan yang dimiliki. Pemilik perniagaan perlu mengira jumlah keuntungan perniagaan atau modal dan membayar zakat sebanyak 2.5% dari jumlah itu.

Walaupun terdapat beberapa jenis zakat yang berbeza, namun kadar zakat tetap sama. Bagaimanapun, mungkin cara kiraan sedikit berbeza bagi setiap kategori. Mari kita lihat cara-cara kira zakat di Malaysia yang boleh digunakan untuk beberapa jenis zakat.

Langkah 1 : Jumlahkan Keseluruhan Sumber Pendapatan Anda

Langkah pertama dalam mengira zakat di Malaysia adalah dengan menjumlahkan semua sumber pendapatan anda. Ini termasuk gaji bulanan, pendapatan dari perniagaan, pelaburan atau sebarang sumber pendapatan lain yang anda peroleh. Pastikan anda mengambil kira semua pendapatan yang sah dan tetap dalam tempoh setahun.

Langkah 2 : Hitung Perbelanjaan Hidup Anda 

Setelah menghitung jumlah pendapatan anda, langkah seterusnya adalah mengira jumlah perbelanjaan harian dan keperluan hidup anda. Ini termasuk kos makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perubatan dan lain-lain. Dalam konteks ini, anda perlu mempertimbangkan perbelanjaan yang diperlukan untuk diri sendiri, pasangan, anak-anak dan tanggungan lain.

Langkah 3 : Tentukan Jumlah Harta Zakat Anda 

Selepas mengira pendapatan dan perbelanjaan hidup, langkah seterusnya adalah menentukan jumlah harta zakat anda. Harta zakat merujuk kepada harta yang boleh dikenakan zakat. Ini termasuk simpanan bank, pelaburan, saham, emas, perak, hartanah yang tidak digunakan untuk kegunaan peribadi, dan sebagainya.

Langkah 4 : Periksa Jika Melebihi Had Nisab 

Sebelum anda mengira jumlah zakat yang perlu dibayar, anda perlu memastikan jumlah harta anda melebihi had nisab. Nisab adalah jumlah minimum harta yang perlu dicapai sebelum zakat dikenakan. Di Malaysia, had nisab bagi zakat harta adalah setara dengan 85 gram emas atau nilai yang setara dengan jumlah itu.

Langkah 5 : Mengira Jumlah Zakat yang Perlu Dibayar 

Setelah memastikan harta anda melebihi had nisab, anda boleh mengira jumlah zakat yang perlu dibayar. Biasanya, kadar zakat harta adalah 2.5% daripada jumlah harta yang melebihi had nisab.

Apa yang perlu dilakukan jika anda tidak pasti bagaimana mengira jumlah zakat yang perlu dibayar? 

Jika anda tidak pasti bagaimana cara mengira jumlah zakat yang perlu dibayar, anda boleh mendapatkan bantuan melalui perkhidmatan kalkulator zakat yang disediakan oleh beberapa institusi Islam atau sumber-sumber bertauliah atas talian di Malaysia. Salah satu sumber yang boleh anda gunakan adalah bayarzakatmalaysia.my. Di laman web bayarzakatmalaysia.my, terdapat kalkulator zakat yang mudah digunakan untuk membantu anda mengira jumlah zakat berdasarkan harta yang anda miliki dan kriteria yang ditetapkan.

Dengan menggunakan perkhidmatan bayarzakatmalaysia.my, anda dapat menjimatkan masa dan tenaga dalam mengira zakat harta anda. Kalkulator yang disediakan akan memberikan anggaran jumlah yang perlu anda bayar, memberi anda kepastian dalam menjalankan kewajipan zakat anda. Selain itu, bayarzakatmalaysia.my juga menyediakan maklumat terperinci mengenai zakat harta, panduan zakat, dan bantuan untuk menjawab pertanyaan anda mengenai zakat.

Dalam mengira zakat di Malaysia, adalah penting untuk mengikuti panduan dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Islam setiap negeri. Adalah juga disyorkan untuk mendapatkan nasihat daripada pakar zakat atau penasihat kewangan yang berkelayakan untuk memastikan pengiraan zakat anda tepat dan sah mengikut hukum Islam.

Dengan mengambil langkah-langkah yang betul untuk mengira zakat, anda dapat memenuhi tanggungjawab keagamaan anda dan memberikan sumbangan yang berharga kepada mereka yang memerlukan. Bagaimanapun, zakat bukan sahaja memberi manfaat kepada penerima tetapi juga memberi kedamaian dan keberkatan kepada pemberi. Semoga artikel ini memberi anda panduan yang berguna dalam mengira zakat di Malaysia.

Copyright 2024 © All Rights Reserved. bayarzakatmalaysia.my

Copyright 2024 © All Rights Reserved.
bayarzakatmalaysia.my