Cara Bayar Zakat Online 

cara bayar zakat online

Bayar zakat secara online atau atas talian adalah satu kaedah yang semakin popular di kalangan masyarakat Malaysia. Ia memudahkan kita untuk membayar zakat dengan senang dan cepat tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat zakat. Di bawah adalah beberapa langkah yang boleh anda ikuti untuk membayar zakat secara online:

Pertama sekali, pastikan anda mempunyai akaun perbankan internet yang aktif. Sekiranya anda belum mendaftar untuk perbankan internet dengan bank anda, bolehlah anda daftarkan diri dengan bank di mana anda punyai akaun simpanan atau akaun semasa. Pilihan anda seperti yang tertera di bawah.

 1. Pilih laman web atau aplikasi perbankan internet yang disediakan oleh bank anda.
 2. Cari menu “Transfer” di dalam laman web atau aplikasi tersebut.
 3. Masukkan kata kunci atau password jika perlu.
 4. Pilih jenis pemindahah atau transfer yang in dilakukan, iaitu “Transfer To Other Accounts” atau “Pemindahan Ke Akaun Lain”.
 5. Masukkan maklumat yang diperlukan seperti nombor akaun amil atau pengutip zakat, jumlah zakat yang perlu dibayar, dan lain-lain maklumat yang berkaitan.
 6. Pastikan semua maklumat yang dimasukkan adalah tepat sebelum menekan butang “Bayar” atau “Transfer”.
 7. Sekiranya bayaran anda berjaya, simpan resit sebagai bukti pembayaran.

Satu cara yang lebih mudah lagi untuk bayar zakat secara online adalah dengan terus ke laman web pemungut zakat seperti Bayar Zakat Malaysia dan ikuti langkah-langkah dalam arahan yang diberikan. Anda boleh ketik pautan ini untuk membayar zakat secara online: https://bayarzakatmalaysia.my/

Hukum Bayar Zakat Online 

Membayar zakat secara online adalah sah dan tidak bercanggah dengan hukum Islam. Sebagai umat Islam, kita perlu membayar zakat mengikut ketetapan syariat Islam sebagai satu ibadah yang wajib dilaksanakan. Oleh itu, bayar zakat secara online adalah satu kaedah yang sah dan boleh diamalkan.

Apa yang penting apabila membayar zakat adalah syarat-syarat wajib membayar zakat dan syarat-syarta sah membayar zakat.

Seperti yang kebanyakan dari kita tahu, syarat wajib membayar zakat adalah seperti berikut:-

 • Islam
 • Merdeka
 • Berakal
 • Baligh
 • Cukup nisab
 • Cukup haul
 • Tidak berhutang

Sementara itu, terdapat juga syarat sah zakat iaitu niat, hak pemilikan sepenuhnya ke atas harta yang dizakatkan, serte terjadinya penyerahan barang atau wang, dan ada asnaf yang layak yang menerimanya.

Bagaimana pula syarat akad ijab dan kabul yang sentiasa diperkatakan bila bercakap tentang topik membayar zakat?

Mengikut Imam Syafi’e, sudah cukup dengan berniat di dalam hati untuk menunaikan atau membayar zakat, tidak kira secara online atau secara berdepan dengan seorang amil. Ia tidak semestinya perlu ada kata-kata yang dilafazkan seperti “Ini zakat harta” kerana niat sudah memadai kerana ia merupakan suatu kewajipan. Namun, jika anda masih mahu melafazkan kata-kata ini untuk puas hati dan lebih yakin, ianya tentu sekali tidak salah.

Oleh itu, Mufti Wilayah telah mengesahkan bahawa pembayaran zakat sah jika tidak disertakan akad ijab dan qabul kerana yang dikira untuk menentukan sahnya pembayaran zakat adalah berniat, pemilikan menyeluruh terhadap harta, serta terjadinya penyerahan dan penerimaan duit atau barang daripada pemberi kepada amil pemungut zakat. Dengan ini, bolehlah kita membayar zakat secara online atau atas talian.

Cara Bayar Zakat Online Setiap Negeri

Cara bayar zakat online setiap negeri di Malaysia adalah sama, tetapi kaedah dan prosesnya mungkin sedikit berbeza antara satu bank atau laman web yang lain.

Kadar Bayaran Zakat Fitrah untuk semua negeri pada tahun 2023:

Perlis:                           RM7

Kedah:                          RM6.50/ RM7/ RM14/ RM21

Pulau Pinang:                RM7/ RM13/ RM21

Perak:                           RM7/ RM14/ RM21

Selangor:                      RM7/ RM14/ RM21

Negeri Sembilan:           RM7/ RM10/ RM21

Melaka:                        RM7/ RM14/ RM21

Johor:                           RM7/ RM13

Pahang:                        RM7/ RM14/ RM21

Terengganu:                  RM8/ RM10/ RM24

Kelantan:                      RM7/ RM14/ RM21

Sabah:                          RM7/ RM14/

Sarawak:                       RM7/ RM14/

Wilayah
Persekutuan:                 RM7/ RM14/ RM21

*Negeri Yang Mempunyai Lebih Daripada Satu Kadar Zakat: Setiap pembayar zakat hendaklah memilih kadar zakat yang sepadan dengan harga beras yang menjadi makanan ruji seharian mereka.  

Contoh: Umat Islam di negeri Melaka yang mana makanan rujinya adalah nasi menggunakan beras daripada jenis super tempatan perlu membayar sebanyak RM7 zakat fitrah seorang. Manakala kadar RM14 pula bagi mereka yang makan beras import setiap hari sebagai makanan ruji, termasuklah dari beras wangi, beras basmathi dan seumpamanya.

Bayar zakat secara online bukanlah suatu kewajiban, tetapi ia memudahkan kita untuk membayar zakat dengan lebih cepat dan mudah. Oleh itu, tiada alasan langsung untuk kita tidak membayar zakat kerana segalanya di hujung jari sahaja kini.

Selain itu, dengan membuat bayaran zakat secara online kepada pihak pemungut zakat yang bertauliah dan dilantik secara rasmi akan turut memastikan pembayaran zakat kita sampai ke penerima dengan lebih efisien. Namun, kita juga perlu memastikan bahawa kita membayar zakat dengan betul dan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Jangan lupa untuk mengambil tahu tentang hukum bayar zakat online atau atas talian, dan pastikan anda membayar zakat pada waktu yang ditetapkan. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda yang ingin membayar zakat secara online. Terima kasih kerana membaca dan selamat membayar zakat!

Kira & Tunaikan Zakat Selangor

Online Mudah Pantas

Rebat Cukai LHDN 100%

Tunaikan Zakat
Dengan Mudah

Tunaikan Zakat Anda Dengan Mudah

Maklum Balas Pengguna

Kelebihan Membayar Zakat

Ellipse 1

Rebat Cukai
Individu 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

logo_big

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Ellipse 2

Terus ke
Lembaga Zakat Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

Ellipse 3

Agihan Terus
Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

Khidmat Taksiran Zakat

Bayar Zakat
Hidup Berkat

Terdapat beberapa dalil yang merujuk kepada kewajipan berzakat. Allah SWT berfirman (maksudnya):

“Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat
dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat”
[Surah An-Nur (ayat 56)]

Pilih Jenis Zakat

Kelebihan Membayar Zakat

Rebat Cukai Pendapatan 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus Ke Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf di Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor

Pilih Jenis Zakat

Zakat Pendapatan
Rebat Cukai 100%
Zakat KWSP
Rebat Cukai 100%
Zakat Fitrah
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas
Rebat Cukai 100%
Zakat Pelaburan
Rebat Cukai 100%
Zakat Ternakan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Perniagaan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat ASB
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas Perhiasan
Rebat Cukai 100%
Zakat Saham
Rebat Cukai 100%
Zakat Tanaman
Rebat Cukai 2.5%
Qadha Zakat
Rebat Cukai 100%
Zakat Simpanan
Rebat Cukai 100%
Zakat Harta
Rebat Cukai 100%
Zakat Gratuiti
Rebat Cukai 100%
Zakat Takaful
Rebat Cukai 100%
Zakat Padi
Rebat Cukai 2.5%
Potongan Zakat Berjadual (PZB)
Rebat Cukai Pendapatan
100%(PCB ke PZB)

Contoh Resit Zakat Yang Akan Anda Terima

Untuk Kegunaan
Rabat Cukai LHDN

Tauliah Pelantikan

Bersama kita tingkatkan hasil kutipan Lembaga Zakat Selangor.

Kongsi bersama keluarga dan rakan. Bayar zakat secara online dengan mudah & pantas.

Laporan Aktiviti & Agihan Lembaga Zakat Selangor

Aduan & Maklum Balas

Copyright 2024 © All Rights Reserved. bayarzakatmalaysia.my

Copyright 2023 © All Rights Reserved.
bayarzakatmalaysia.my