Bolehkah kita yakin tiada penyelewengan zakat 

Bagaimana untuk memastikan zakat fitrah diagihkan dengan adil dan telus, dan bagaimana menangani kes-kes penipuan atau penyalahgunaan dana.

Masuknya bulan Ramadan ini, tidak sah kalau tak cakap tentang zakat fitrah kan? Ia sememangnya topik yang amat penting kerana ia melibatkan harta orang ramai. Di sini, mari kita nak bincang cara-cara untuk memastikan zakat fitrah tu disalurkan dengan adil dan telus serta apa yang patut kita buat jika ada kes penyelewengan duit zakat.

Bagaimana pastikan tiada penyelewengan dalam pengagihan dana zakat fitrah 

Pertama sekali, kita perlu pastikan duit zakat fitrah yang dikumpul tu diproses dengan telus dan siapakah yang layak menerima dana tersebut. Bagi memastikan hal ini, kita boleh buat beberapa perkara berikut:

   • Mendaftarkan diri ke badan zakat yang sah dan boleh dipercayai.

   • Membuat pemeriksaan rutin terhadap badan zakat tersebut dengan cara meminta laporan daripada kakitangan badan zakat.

   • Menyemak rekod dan dokumen yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengagihan dana zakat fitrah, jika boleh

  Asnaf yang layak menerima zakat fitrah

  Menurut Al-Quran, orang yang layak menerima zakat fitrah adalah orang yang memerlukan dan berada dalam kategori asnaf. Asnaf ni bermaksud golongan-golongan yang layak menerima zakat. Antara asnaf yang layak menerima zakat fitrah ialah:

    • Fakir

    • Miskin

    • Amil yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpul zakat

    • Muallaf

    • Riqab (individu yang sedang kerunsingan dan terbelenggu dengan masalah sosial dan akidah)

    • Gharimin (Muslim yang berhutang yang tiada dana untuk melangsaikan hutang)

    • Fisabilillah (seseorang yang berjuang ke jalan Allah)

    • Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekalan dalam perjalanan

   Antara dalil mengenai hal ini adalah ayat ke-60 dalam surah At-Taubah, yang bermaksud:

    “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

   Siapa yang tidak layak menerima zakat fitrah? 

   Dalam Islam, ada beberapa golongan yang tidak layak menerima zakat fitrah. Antaranya adalah orang yang mempunyai harta yang mencukupi, orang yang mempunyai cukup makanan untuk tiga hari terakhir Ramadan sebelum Raya, dan orang yang tidak beragama Islam. Selain itu, zakat fitrah juga tidak boleh diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW (Syed).

   Kesimpulan

   Zakat fitrah merupakan tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk membantu orang yang memerlukan. Kita perlu pastikan dana zakat fitrah yang dikumpul disalurkan dengan adil dan telus. Kita juga perlu tahu siapa yang berhak menerima zakat fitrah dan siapa yang tidak berhak. Jangan lupa untuk mendaftar dengan badan zakat yang sah dan dipercayai untuk memastikan dana zakat fitrah kita disalurkan ke tangan yang memerlukan.

   Selalu pilih untuk membayar zakat anda dengan seseorang atau platform yang berdaftar dan terkenal seperti BayarZakatMalaysia.my. Platform kami dilantik oleh MAIS sebagai Penolong Amil Kutipan Zakat dan anda mempunyai lebih daripada 15 pilihan pembayaran untuk dipilih.

   Source: https://bayarzakatmalaysia.my/tentang-kami/

   Mahu membayar zakat fitrah anda? Mengapa tidak lakukannya dengan kami di pautan ini: https://bayarzakatmalaysia.my/fitrah-kalkulator-2022/ untuk transaksi pembayaran yang cepat dan selamat. Guna tanpa was-was. Jangan lupa untuk berkongsi maklumat ini dengan rakan-rakan dan keluarga anda untuk memberitahu mereka mengenai BayarZakatMalaysia dan kemudahan yang disediakan untuk membayar zakat dengan mudah dan selamat.

   Soalan Lazim (FAQs)

   Q: Bolehkah zakat fitrah diberikan kepada saudara-mara?

   A: Boleh. Namun, saudara-mara yang layak menerima zakat fitrah harus memenuhi syarat asnaf dan memerlukan bantuan.

   Q: Siapa yang layak menerima Zakat Fitrah?

   A: Menurut Quran, Zakat Fitrah boleh diberikan kepada fakir miskin yang tidak mampu, orang yang terhimpit hutang, dan juga orang yang baru sahaja memeluk agama Islam.

   Q: Siapa seharusnya memberi Zakat Fitrah?

   A: Setiap individu yang mampu perlu memberikan Zakat Fitrah untuk dirinya sendiri dan juga untuk setiap tanggungan yang ada di bawah tanggungannya.

   Q: Bolehkah Zakat diberikan kepada ahli keluarga?

   A: Zakat Fitrah tidak boleh diberikan kepada ahli keluarga yang masih bergelar Syed atau Sayyid. Selain itu, apabila memberikan Zakat kepada ahli keluarga, pastikan mereka memenuhi kriteria penerima Zakat Fitrah yang ditetapkan oleh Quran.

   Q: Bagaimana untuk memastikan Zakat Fitrah disalurkan secara adil dan telus?

   A: Pastikan untuk memberikan Zakat Fitrah kepada badan amil yang dipercayai atau masjid yang terbukti amanah dalam menguruskan Zakat Fitrah. Selain itu, perlu juga memantau pengurusan dana Zakat Fitrah untuk memastikan dana tersebut disalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat secara telus dan adil.

   Q: Apa yang perlu dilakukan jika terdapat kes penyalahgunaan dana Zakat Fitrah?

   A: Jika terdapat kes penyalahgunaan dana Zakat Fitrah, perlu segera laporkannya kepada pihak berkuasa atau badan amil yang dipercayai untuk tindakan lanjut. Memastikan Zakat Fitrah disalurkan dengan telus dan adil adalah tanggungjawab kita bersama sebagai umat Islam.

   Semoga astikel ini bermanfaat bagi kita semua sebagai umat Islam yang berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan amanah. Jangan lupa untuk membuat bayaran Zakat Fitrah dengan penuh keikhlasan dan menunaikan kewajiban agama dengan sempurna.

   Kira & Tunaikan Zakat Selangor

   Online Mudah Pantas

   Rebat Cukai LHDN 100%

   Tunaikan Zakat
   Dengan Mudah

   Tunaikan Zakat Anda Dengan Mudah

   Maklum Balas Pengguna

   Kelebihan
   Membayar Zakat

   Rebat Cukai
   Individu 100%

   Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

   Rebat Cukai
   Perniagaan 2.5%

   Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

   Terus ke
   Lembaga Zakat Selangor

   Pembayaran Zakat Anda Akan Terus Pergi Ke Akaun Bank Lembaga Zakat Selangor, Secara Langsung Tanpa Melalui Mana-Mana Akaun Entiti Lain

   Agihan Terus
   Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

   Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf, mulalui Lembaga Zakat Selangor

   Contoh Resit Zakat
   Yang Akan Anda Terima

   Untuk Kegunaan
   Rebat Cukai LHDN

   Pilih Jenis Zakat

   Kelebihan Membayar Zakat

   Rebat Cukai Pendapatan 100%

   Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

   Rebat Cukai Perniagaan 2.5%

   Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

   Terus ke Lembaga Zakat Selangor

   Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

   Agihan Terus Ke Asnaf Di Selangor

   Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf di Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor

   Pilih Jenis Zakat

   Zakat Pendapatan
   Rebat Cukai 100%
   Zakat KWSP
   Rebat Cukai 100%
   Zakat Fitrah
   Rebat Cukai 100%
   Zakat Emas
   Rebat Cukai 100%
   Zakat Pelaburan
   Rebat Cukai 100%
   Zakat Ternakan
   Rebat Cukai 2.5%
   Zakat Perniagaan
   Rebat Cukai 2.5%
   Zakat ASB
   Rebat Cukai 100%
   Zakat Emas Perhiasan
   Rebat Cukai 100%
   Zakat Saham
   Rebat Cukai 100%
   Zakat Tanaman
   Rebat Cukai 2.5%
   Qadha Zakat
   Rebat Cukai 100%
   Zakat Simpanan
   Rebat Cukai 100%
   Zakat Harta
   Rebat Cukai 100%
   Zakat Gratuiti
   Rebat Cukai 100%
   Zakat Takaful
   Rebat Cukai 100%
   Zakat Padi
   Rebat Cukai 2.5%
   Potongan Zakat Berjadual (PZB)
   Rebat Cukai Pendapatan
   100%(PCB ke PZB)

   Contoh Resit Zakat Yang Akan Anda Terima

   Untuk Kegunaan
   Rabat Cukai LHDN

   Tauliah Pelantikan

   Bersama kita tingkatkan hasil kutipan Lembaga Zakat Selangor.

   Kongsi bersama keluarga dan rakan. Bayar zakat secara online dengan mudah & pantas.

   Laporan Aktiviti & Agihan Lembaga Zakat Selangor

   Aduan & Maklum Balas