Kira & Tunaikan Zakat Selangor

Online Mudah Pantas

Rebat Cukai LHDN 100%

Tunaikan Zakat
Dengan Mudah

1

Pilih jenis zakat yang
ingin ditunaikan

2

Kira jumlah zakat yang perlu ditunaikan

3

Isi maklumat dan tunaikan pembayaran

4

Dapatkan resit untuk rebat cukai LHDN

Tunaikan Zakat Anda Dengan Mudah

1

Pilih jenis zakat yang
ingin ditunaikan

2

Kira jumlah zakat yang
perlu ditunaikan

3

Isi maklumat dan
tunaikan pembayaran

4

Dapatkan resit untuk
rebat cukai LHDN

Maklum Balas Pengguna

Kelebihan
Membayar Zakat

Rebat Cukai
Individu 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai
Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke
Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus
Ke Asnaf-Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan Asnaf melalui Lembaga Zakat Selangor

Contoh Resit Zakat
Yang Akan Anda Terima

Untuk Kegunaan
Rebat Cukai LHDN

Pilih Jenis Zakat

Kelebihan Membayar Zakat

Rebat Cukai Pendapatan 100%

Pembayar zakat akan mendapat rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Rebat Cukai Perniagaan 2.5%

Pembayar zakat akan mendapat 2.5% rebat cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Terus ke Lembaga Zakat Selangor

Pembayaran zakat anda akan terus ke akaun bank Lembaga Zakat Selangor secara langsung tanpa melalui akaun mana-mana entiti lain

Agihan Terus Ke Asnaf Di Selangor

Hasil kutipan zakat disalurkan terus ke golongan asnaf di Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor

Pilih Jenis Zakat

Zakat Pendapatan
Rebat Cukai 100%
Zakat KWSP
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas
Rebat Cukai 100%
Zakat Pelaburan
Rebat Cukai 100%
Zakat Ternakan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Fitrah
Rebat Cukai 100%
Zakat Perniagaan
Rebat Cukai 2.5%
Zakat ASB
Rebat Cukai 100%
Zakat Emas Perhiasan
Rebat Cukai 100%
Zakat Saham
Rebat Cukai 100%
Zakat Kripto
Rebat Cukai 100%
Zakat Tanaman
Rebat Cukai 2.5%
Zakat Simpanan
Rebat Cukai 100%
Zakat Harta
Rebat Cukai 100%
Zakat Gratuiti
Rebat Cukai 100%
Zakat Takaful
Rebat Cukai 100%
Zakat Padi
Rebat Cukai 2.5%
Qadha Zakat
Rebat Cukai 100%

Contoh Resit Zakat Yang Akan Anda Terima

Tauliah Pelantikan

Bersama kita tingkatkan hasil kutipan Lembaga Zakat Selangor.

Kongsi bersama keluarga dan rakan. Bayar zakat secara online dengan mudah & pantas.

Laporan Aktiviti & Agihan Lembaga Zakat Selangor

Aduan & Maklum Balas

Apa itu Zakat?

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang berkemampuan. Ia merupakan satu bentuk sumbangan yang dikenakan ke atas harta seseorang untuk disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Zakat juga bermakna “bersih” dan “subur”. Oleh itu, dengan membayar zakat, seseorang dapat membersihkan harta dan diri sendiri serta mendapatkan pertumbuhan rohani.

Maksud Zakat

Zakat bermaksud menyucikan harta dan jiwa seseorang dan ia dapat memperbaiki hubungan dengan Allah SWT. Zakat juga bermakna memberi sebahagian daripada harta kita untuk membantu golongan yang memerlukan. Ia merupakan satu bentuk kewajipan dalam Islam yang bertujuan untuk mengimbangi antara kekayaan dan kekurangan dalam masyarakat.

Apakah Tujuan Zakat?

Tujuan zakat adalah untuk membantu golongan yang memerlukan dalam masyarakat. Dalam Islam, zakat dianggap sebagai satu bentuk amalan kebaikan dan kebajikan. Ia juga membantu mengimbangi kekayaan dan kekurangan di dalam masyarakat dan mengurangkan jurang antara golongan kaya dan miskin. Selain itu, zakat juga membantu membina dan memperkuat komuniti Islam dan menyebarluaskan kesejahteraan.

Zakat Berbanding Nisab

Zakat dan nisab adalah dua konsep penting yang berkaitan dengan zakat. Nisab adalah jumlah harta minimum yang seseorang perlu miliki sebelum dikenakan zakat. Jika seseorang tidak mempunyai jumlah harta melebihi nisab, maka ia tidak perlu membayar zakat. Jika jumlah harta seseorang melebihi nisab, maka dia wajib membayar zakat.

Bagi mereka yang mempunyai harta melebihi nisab, mereka perlu membayar zakat sebagai satu daripada lima rukun Islam. Ia adalah satu kewajipan yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam sebagai tanda ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Dengan membayar zakat, seseorang akan memberi sumbangan kepada golongan yang memerlukan dalam masyarakat, dan pada masa yang sama membersihkan harta dan jiwa daripada sifat tamak dan serakah.

Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa kita memahami syarat-syarat dan ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan zakat dan memenuhi tanggungjawab kita untuk membayar zakat pada waktu yang ditetapkan. Pematuhan yang tepat dalam membayar zakat akan memastikan keberkatan dalam harta kita serta kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan kita.

Bila Anda Perlu Membayar Zakat?

Zakat perlu ditunaikan setiap tahun. Ia perlu dibayar selepas mencapai tarikh haul yang bermakna tempoh satu tahun hijrah. Pada tarikh ini, jumlah harta yang dimiliki perlu dikira dan perlu dibayar zakat ke atasnya.

Selain itu, terdapat juga beberapa jenis zakat yang mempunyai syarat dan tempoh pembayaran yang berbeza. Berikut adalah jenis-jenis zakat yang perlu dibayar dan bila ia perlu dibayar:

Zakat Fitrah – Zakat fitrah perlu dibayar menjelang hari raya Aidilfitri sebelum solat raya dilaksanakan. Zakat fitrah ini ditujukan kepada golongan miskin yang memerlukan makanan untuk mengisi perut mereka pada hari raya.

Zakat Emas dan Perak – Zakat emas dan perak perlu dibayar setiap kali mencapai nisab dan haul. Nisab bagi zakat emas adalah 85 gram manakala bagi zakat perak adalah 595 gram. Jika mempunyai jumlah emas atau perak yang melebihi nisab ini setelah melepasi tarikh haul, zakat perlu dibayar.

Zakat Perniagaan – Zakat perniagaan perlu dibayar setiap kali mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun hijrah. Jumlah zakat yang perlu dibayar adalah 2.5% dari keuntungan perniagaan.

Zakat Ternakan – Zakat ternakan perlu dibayar setiap kali mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun hijrah. Jumlah zakat yang perlu dibayar bergantung kepada jenis ternakan yang dimiliki seperti lembu, kambing, lembu korban dan sebagainya.

Zakat Harta Karun – Zakat harta karun perlu dibayar setiap kali mendapatkan harta karun yang berasal dari tanah dan laut tanpa perlu menunggu cukup haul. Jumlah zakat yang perlu dibayar adalah 20% dari nilai harta karun tersebut.

Zakat Wang Simpanan – Zakat wang simpanan perlu dibayar jika mempunyai wang simpanan melebihi nisab yang telah ditetapkan. Nisab bagi zakat wang simpanan adalah tertakluk kepada jumlah yang ditetapkan oleh majlis agama Islam setiap negeri. Bagi negeri Selangor, misalnya, nisab zakat pada tahun 2023 adalah sebanyak RM21,423. Zakat perlu dibayar selepas melepasi tarikh haul yang bermakna satu tahun hijrah.

Zakat Saham – Zakat saham perlu dibayar jika mempunyai saham yang melebihi nisab setelah melepasi tarikh haul. Jumlah zakat yang perlu dibayar adalah 2.5% dari nilai keseluruhan saham yang dimiliki.

Siapakah yang layak membayar Zakat?

Secara umumnya, semua umat Islam yang mempunyai harta melebihi nisab perlu membayar zakat. Nisab pula merujuk kepada jumlah minimum harta yang perlu dimiliki sebelum seseorang itu dikenakan zakat. Bagi sesiapa yang tidak mempunyai harta melebihi nisab, tidak perlu membayar zakat.

Namun, terdapat beberapa jenis zakat yang mempunyai syarat-syarat tertentu mengenai tempoh dan jumlah harta yang dimiliki. Contohnya, zakat fitrah perlu dibayar setiap tahun semasa bulan Ramadan dan zakat pendapatan perlu dibayar setiap tahun bila cukup haul dan nisab. 

Jika seseorang itu mempunyai harta yang melebihi nisab, maka dia perlu mengira jumlah zakat yang perlu dibayar. Jumlah zakat yang perlu dibayar adalah sebanyak 2.5% daripada jumlah harta yang dimiliki. Contohnya, jika seseorang itu mempunyai RM30,000 harta yang disimpan selama setahun, maka dia perlu membayar zakat sebanyak RM750.

Dalam Islam, zakat bukan sahaja membantu golongan yang memerlukan, tetapi juga membantu kita untuk membersihkan harta kita dari unsur-unsur keburukan dan keangkuhan. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlu memastikan bahawa kita membayar zakat dengan jujur dan ikhlas serta membantu mereka yang memerlukan.

Siapakah yang layak menerima Zakat?

Golongan yang layak menerima zakat adalah golongan yang dikenali sebagai asnaf. Asnaf bermaksud golongan yang berhak menerima zakat seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Terdapat golongan asnaf yang ditetapkan oleh ulama, iaitu:

  • Fakir – orang yang sangat miskin dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi.
  • Miskin – orang yang mempunyai sedikit pendapatan dan tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian.
  • Amil – orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menguruskan zakat.
  • Mualaf – orang yang baru masuk Islam dan memerlukan bantuan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban agama.
  • Riqab – hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri.
  • Gharimin – orang yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas hidup.
  • Fisabilillah – orang yang berjuang di jalan Allah seperti mujahidin, guru agama, dan aktivis dakwah.
  • Ibnu Sabil – musafir yang terkandas dan memerlukan bantuan untuk melanjutkan perjalanannya.

Adalah menjadi tanggungjawab umat Islam untuk memastikan zakat yang dibayar sampai ke tangan golongan yang memerlukan dan berhak menerimanya. Ini kerana zakat bukanlah harta kita sendiri, tetapi harta yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita dan perlu disalurkan kepada golongan yang memerlukan.

Peraturan Zakat

Dalam membayar zakat, terdapat beberapa peraturan yang perlu diikuti, antaranya adalah:

Nisab – Seseorang hanya perlu membayar zakat harta jika harta yang dimiliki melebihi nisab yang telah ditetapkan.

Haul – Zakat harta perlu dibayar sekurang-kurangnya satu tahun sekali atau setelah melepasi satu haul, iaitu satu tahun hijrah atau 354 hari dalam kalendar Islam. Haul bermaksud tempoh satu tahun hijrah yang akan bermula pada tarikh seseorang itu mula mempunyai nisab zakat harta.

Bagaimana anda mengira zakat?

Pengiraan zakat harta dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kalkulator zakat yang disediakan oleh pelbagai pihak termasuk bayarzakatmalaysia.my. Kalkulator zakat membantu individu untuk mengira jumlah zakat yang perlu dibayar dengan tepat dan mudah.

Cara-cara membayar Zakat?

Bayarzakatmalaysia.my adalah satu platform yang menyediakan kemudahan pembayaran zakat secara mudah dan pantas. Melalui platform ini, anda boleh mengira jumlah zakat anda dengan tepat dan membayar zakat anda secara atas talian melalui pelbagai kaedah pembayaran yang disediakan seperti kad kredit, debit kad, FPX, dan lain-lain lagi.

Bayarzakatmalaysia.my adalah satu platform yang sangat mesra pengguna dan boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia atau tahap pendapatan. Semua orang boleh mengakses laman web ini dan membayar zakat mereka dengan cepat dan mudah. Dengan platform ini, anda tidak perlu lagi bersusah payah mengira zakat secara manual atau mengunjungi bank untuk membuat pembayaran. Ia memberikan kemudahan dan keselesaan kepada anda untuk menunaikan kewajipan zakat anda dengan mudah dan tepat pada masanya.

Bayarzakatmalaysia.my juga mempunyai sokongan pelanggan yang mesra dan membantu, dengan sokongan pelanggan yang sentiasa sedia membantu dan menjawab segala pertanyaan anda tentang zakat atau platform pembayaran zakat ini.

Penutup

Zakat adalah salah satu daripada lima rukun Islam dan merupakan satu kewajipan bagi setiap umat Islam yang mampu. Zakat adalah satu amalan yang penting dalam Islam dan mempunyai banyak manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Zakat membantu meringankan beban orang yang kurang bernasib baik dan membantu memperbaiki ekonomi umat Islam.

Marilah kita semua berusaha untuk melaksanakan kewajipan zakat dengan ikhlas dan dengan harapan bahawa amalan kita akan diterima oleh Allah SWT. Bayar zakat anda dengan segera dan bersihkan hati anda dengan pembersihan yang bermakna.

Copyright 2024 © All Rights Reserved. bayarzakatmalaysia.my

Copyright 2024 © All Rights Reserved.
bayarzakatmalaysia.my